Service menu right

Feiten en cijfers Octrooien

Meer artikelen
octrooien contact

Wereldwijd zijn er miljoenen octrooirechten van kracht en elk jaar komen er duizenden nieuwe octrooiaanvragen bij. Ook onze organisatie publiceert regelmatig nieuwe ontwikkelingen in het octrooirecht.

Een Nederlands octrooirecht blijft gemiddeld 6 tot 8 jaar van kracht. Ruim de helft van de aanvragen in Nederland wordt digitaal ingediend.

Jaarbericht 2018

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen van Nederlandse octrooien in 2018? Raadpleeg het digitale jaarbericht van Octrooicentrum Nederland.

Overzicht afgelopen jaren

In de bijlage vindt u een overzicht van octrooiaanvragen en verleende octrooien over de afgelopen jaren.

Jaarcijfers OCNL 2017

Een overzicht van en toelichting op de jaarcijfers 2017 rond octrooiregistratie en –verlening.