Zoeken in octrooien

Meer artikelen
Workshop Zelf zoeken in octrooidatabanken

Wereldwijd zijn miljoenen octrooidocumenten beschikbaar. Deze documenten vormen een unieke bron van (technische) informatie. Ook marktgegevens en trends kunt u eruit halen.

U kunt online in deze documenten zoeken.

Databanken octrooidocumenten

In octrooidatabanken vindt u de gepubliceerde documenten van octrooiaanvragen en octrooien. De tekst en tekeningen beschrijven de techniek waarvoor octrooi is aangevraagd of verleend. Espacenet van het Europees Octrooibureau is zo'n databank. Of een octrooi van kracht is, vindt u hier niet. Daarvoor kijkt u in het octrooiregister.
Uit deze octrooidocumenten haalt u allerlei informatie:

  • oplossingen die anderen in uw vakgebied al hebben bedacht
  • kennis over welke bedrijven werken met een bepaalde techniek
  • de trends en ontwikkelingen in uw vakgebied
  • een beeld van uw (toekomstige) concurrenten
  • (mogelijke) samenwerkingspartners

Octrooiregisters

Wilt u weten of een octrooi van kracht is in een bepaald land? In een octrooiregister vindt u de status van octrooien zoals:

  • de datum van verlening    
  • of het octrooi van kracht is
  • of een octrooi is verkocht (niet altijd, want registratie daarvan is niet verplicht)
  • of een octrooilicentie is gegeven (niet altijd, want registratie daarvan is niet verplicht)
In het Nederlands octrooiregister vindt u alles over Nederlandse octrooien. In het Europees octrooiregister vindt u de gegevens van Europese octrooien en octrooiaanvragen tot het moment van verlening. na verlening houdt dit register wel bepaalde gegevens bij, maar de nationale registers zijn dan de actuele en complete bron.

Databank octrooilicenties

Wilt u kennis 'inkopen' die door een andere partij is beschermd met een octrooi? Ga dan op zoek in de databank octrooilicenties. Daarin bieden octrooihouders octrooien ter licentie aan.

Service menu right