Zoeken in octrooien | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Zoeken in octrooien

15-02-2021

Wereldwijd zijn miljoenen octrooidocumenten beschikbaar. Deze documenten vormen een unieke bron van (technische) informatie. Ook marktgegevens en trends kunt u eruit halen.

U kunt online in deze documenten zoeken.

  Databanken octrooidocumenten

  In octrooidatabanken vindt u de gepubliceerde documenten van octrooiaanvragen en octrooien. De tekst en tekeningen beschrijven de techniek waarvoor octrooi is aangevraagd of verleend. Espacenet van het Europees Octrooibureau is zo'n databank. Of een octrooi van kracht is, vindt u hier niet. Daarvoor kijkt u in het octrooiregister.
  Uit deze octrooidocumenten haalt u allerlei informatie:

  • oplossingen die anderen in uw vakgebied al hebben bedacht
  • kennis over welke bedrijven werken met een bepaalde techniek
  • de trends en ontwikkelingen in uw vakgebied
  • een beeld van uw (toekomstige) concurrenten
  • (mogelijke) samenwerkingspartners

  Octrooiregisters

  Wilt u weten of een octrooi van kracht is in een bepaald land? In een octrooiregister vindt u de status van octrooien zoals:

  • de datum van verlening    
  • of het octrooi van kracht is
  • of een octrooi is verkocht (niet altijd, want registratie daarvan is niet verplicht)
  • of een octrooilicentie is gegeven (niet altijd, want registratie daarvan is niet verplicht)
  In het Nederlands octrooiregister vindt u alles over Nederlandse octrooien. In het Europees octrooiregister vindt u de gegevens van Europese octrooien en octrooiaanvragen tot het moment van verlening. Na verlening houdt dit register wel bepaalde gegevens bij, maar de nationale octrooiregisters zijn dan de actuele en complete bron.

  Ondersteuning bij uw zoektocht

  Het zoeken in octrooiregisters en octrooidatabank Espacenet is niet eenvoudig.

  Wij helpen u graag met zoekadviezen, webinars en workshops.

  Bent u tevreden over deze pagina?

  Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
  Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
  De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.