Service menu right

Wat kunt u met het zoekresultaat?

Als u in de octrooidatabank Espacenet octrooidocumenten zoekt, krijgt u de resultaten te zien in een lijst. Alle documenten in deze resultaatlijst voldoen aan uw zoekopdracht.

U kunt de documenten direct bekijken en er zijn nog enkele handige functies.

  Resultaatlijst bladeren en sorteren

  De resultaatlijst die na het zoeken verschijnt kunt u op verschillende manieren weergeven en sorteren. Bekijk het instructiefilmpje over de resultatenlijst.

  RSS feed maken

  Door de resultaatlijst om te zetten in een RSS feed, krijgt u regelmatig een geactualiseerde lijst waarin ook de meest recente octrooidocumenten staan. Bekijk het instructiefilmpje over de RSS feed.

  Zoekresultaten downloaden

  U kunt de resultatenlijst downloaden naar uw eigen computer. Bekijk het instructiefilmpje over het downloaden van de resultatenlijst.

  Mijn Octrooilijst

  Tijdens het zoeken kunt u gevonden documenten bewaren in ‘Mijn Octrooilijst’. Hier kunt u documenten uit verschillende resultaatlijsten bewaren voor nadere bestudering. Bekijk het instructiefilmpje over Mijn Octrooilijst.

  Octrooidocument bekijken en downloaden

  Als u klikt op de titel van document in de resultaatlijst dan komt u in de documentweergave. U ziet de eerste pagina van een octrooidocument met titel, meestal een samenvatting en een afbeelding en alle bibliografische gegevens. U kunt de volgende pagina's bekijken met de volledige tekst en alle afbeeldingen. Bekijk het instructiefilmpje over octrooidocumenten bekijken en downloaden.

  Hulp nodig?

  • U vindt alle instructiefilmpjes hier bij elkaar.
  • Het zoeken in octrooidatabanken vraagt handigheid. Meer informatie over Espacenet vindt u in de de handleiding.
  • De e-learning module Espacenet Assistant leert u alles over zoeken met Espacenet.
  • Wij kunnen u helpen met bijvoorbeeld workshops en advies. Wij zoeken bijvoorbeeld classificatiecodes voor de techniek waarin u geïnteresseerd bent. Daarmee kunt u gerichter zoeken.