U heeft een octrooi

Meer artikelen
octrooien praktijk

Om uw octrooi in stand te houden, moet u jaarlijks taksen betalen. Ook moet u ervoor zorgen dat uw gegevens correct zijn geregistreerd. Pleegt iemand inbreuk op uw octrooi, dan kunt u optreden. U kunt uw octrooi zelf houden, maar ook verkopen of een licentie uitgeven.

Heeft u een octrooi, dan kunt u binnen 12 maanden na de aanvraagdatum ook octrooi aanvragen in een ander land. Na die 12 maanden kan het niet meer (prioriteitswetgeving).  

Administratie

U moet zelf zorgen dat uw gegevens in het octrooiregister blijven kloppen. U kunt deze administratie uitbesteden aan een gemachtigde of een in Nederland ingeschreven advocaat.

Taksen betalen

Om uw octrooi in stand te houden moet u jaartaksen betalen. Voor een Nederlands octrooi begint u met betalen van de taks vanaf het begin van het 4e jaar na indiening van de octrooiaanvraag. Ook voor wijzigingen van bijvoorbeeld namen betaalt u taksen.

Hoe exploiteren?

De winstgevendheid van uw octrooi staat of valt met de strategische keuzes die u maakt:

  • uw octrooi zelf exploiteren (het product op de markt brengen)
  • samenwerken met andere partijen
  • licenties uitgeven (iemand anders toestaan om uw product bijvoorbeeld te maken of te verkopen)
  • uw octrooi verkopen

Heeft u voor dezelfde uitvinding in verschillende landen een octrooi, dan kunt u voor elk land een andere keuze maken. U exploiteert bijvoorbeeld het Nederlandse octrooi zelf, geeft een licentie uit voor het Duitse octrooi en verkoopt het Amerikaanse.

Bekijk het filmpje 'Octrooien & Valorisatie'. Dit gaat over het gebruik van octrooien als vorm van valorisatie van wetenschappelijke kennis (hoe 'verkoopt' u wetenschappelijk kennis). Bekijk ook ander videomateriaal over octrooien.

Uw octrooi handhaven tegen inbreuk

Heeft u een octrooi, dan kunt u te maken krijgen met inbreuk en nietigheid. Bij inbreuk maakt iemand uw geoctrooieerde uitvinding bedrijfsmatig na. Is een octrooi onterecht verleend dan kan de rechtbank het octrooi nietig (ongeldig) verklaren.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen besluiten van Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Service menu right