Service menu right

Drijfverenonderzoek O2LAB

O2LAB wil bijdragen aan het vergroten van de belangstelling voor ondernemerschapsonderwijs. Het drijfverenonderzoek brengt in beeld wat bij leerlingen en studenten de keuze voor ondernemerschap en ondernemerschapsonderwijs motiveert. Andere doelgroepen zijn docenten en jonge ondernemers.

Door beter te begrijpen wat hen beweegt, krijgen professionals in ondernemerschapsonderwijs handvatten aangereikt om de doelgroepen beter te bereiken. Want veel jongeren én docenten hebben vaak een beperkt of stereotype beeld van ondernemerschap, wat niet altijd past bij hoe zij zichzelf zien. Het perspectief op ondernemerschap krijgt meer kleur en kan zo aantrekkelijker worden. Young Works voert het onderzoek in de periode van januari t/m mei 2020 uit.

Ondernemertype

Een van de resultaten is een segmentatiemodel, dat laat zien welke ondernemerschapstypes er zijn en welke drijfveren deze types hebben en wat hen triggert. Denk bijvoorbeeld aan de maatschappelijk, duurzaam gedreven jongere, die het ondernemerschap niet als eerste op het netvlies heeft, maar daarvoor wel op een andere manier te interesseren is.

Om meer docenten mee te krijgen, is het van belang beter te begrijpen wat hen beweegt en niet te generaliseren. Hoe staat men bijvoorbeeld tegenover ondernemerschap? En wat betekent dit voor concrete initiatieven in het onderwijs? Dit onderzoek is geïnspireerd door het Beta mentality onderzoek, dat eerder bijdroeg aan voorlichting over techniekonderwijs en het kiezen voor technische vakken.

Meer weten?