Stimuleren projecten en samenwerking - O2LAB | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Stimuleren projecten en samenwerking - O2LAB

16-03-2021

O2LAB is een programma om kennis te delen en verbindingen te leggen. Het programma geeft incidenteel ook financiële steun aan initiatieven en samenwerkingsverbanden die bijdragen aan ondernemerschapsonderwijs.

Verbeterprojecten

In 2019 zijn met ondersteuning van O2LAB 7 verbeterprojecten gestart met als doel het ondernemerschapsonderwijs te versterken. Over elk project verscheen een praktijkverhaal:

O2LAB Hubs in de regio

O2LAB versterkt met een netwerk van zogenoemde O2LAB hubs de onderlinge samenwerking en kennisuitwisseling in het ondernemerschapsonderwijs. Zowel tussen de onderwijsinstellingen onderling, als met het bedrijfsleven. Er is behoefte aan meer uitwisseling en samenwerking zodat ondernemerschapsonderwijs aansluit op de praktijk en daarnaast aantrekkelijk en toegankelijk is voor iedereen.

De hubs zetten heel praktisch op deze doelstelling in met activiteiten gericht op verbetering van onderlinge samenwerking tussen mbo, hbo en wo én betere aansluiting van het onderwijsaanbod op vraagstukken van ondernemers en met kennisdeling. De hubs bouwen daarbij voort op jarenlange ervaring en goede verbindingen met het bedrijfsleven. Begin 2021 zijn de eerste 3 O2LAB hubs van start gegaan. Daarnaast werken we aan de uitbreiding van dit netwerk. Lees hieronder meer over de eerste hubs.  

O2LAB Hub Noord

Deze hub richt zich op verbetering van de kwaliteit en bredere toepassing van het ondernemerschapsonderwijs in samenwerking met het mbo, hbo en mkb. Bijvoorbeeld door praktijkcases uit het bedrijfsleven in te brengen in de lesmodules van ondernemerschapsonderwijs en ondernemers meer te betrekken bij de coaching van studenten en uitrol van het Kwaliteitslabel Ondernemen (samen met VNO-NCW/MKB-Noord). Hierin werkt de Hanzehogeschool Groningen samen met Noorderpoort, Alfa College, VNO-NCW/MKB-Noord, Digital Society Hub, EnTranCe, Health Hub Roden en Tech hub Assen. De bundeling van krachten en uitwisseling van kennis en ideeën vindt plaats binnen de Innovatie Werkplaats Ondernemen van de Hanzehogeschool.
Meer informatie over O2LAB Hub Noord

O2LAB Hub Rotterdam

Deze hub richt zich op de bewustwording van het belang van ondernemerschapscompetenties bij studenten en onderwijsprofessionals, de ontwikkeling van deze competenties bij alle studenten en de integratie ervan in het onderwijs. Bijvoorbeeld met activiteiten als 'train de trainer', bootcamps, meekijkdagen en het Talented Student Entrepreneur programma. De initiatiefnemers Hogeschool Rotterdam, RDM Centre of Expertise en het Erasmus Centre for Entrepreneurship werken hiervoor intensiever samen. Zij betrekken hierbij ook actief andere partners en kennisinstellingen in de regio.
Meer informatie over O2LAB Hub Rotterdam

O2LAB Hub Zuid

Deze hub richt zich op het versterken van het ondernemerschapsonderwijs bij HAS Hogeschool en het Koning Willem I College (KWI). De hub betrekt hierbij het regionale ecosysteem van onderwijsinstellingen, bedrijven en overige organisaties zoals Stichting Ondernemerslift+. Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

  • het verbeteren van de docentenpool Ondernemerschap;
  • het uitbreiden van ondernemerschapsonderwijs naar diverse vakopleidingen;
  • het inzetten van ondernemers en alumni;
  • het inzetten van nieuwe methoden en technieken om ondernemerschapsonderwijs te ontdekken en uit te bouwen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.