Health Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Health Deals

08-01-2021

De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. De ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners zijn bedoeld om die zorginnovaties verder op weg te helpen.

Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit omdat u knelpunten ervaart, die met hulp van de rijksoverheid wellicht op te lossen zijn.

Voor wie?

U kunt samen met andere partijen, zoals een zorgaanbieder, bedrijf, kennisinstelling, verzekeraar, maatschappelijke organisatie of decentrale overheid, een Health Deal aanmelden.

Uitgangspunten

Algemene uitgangspunten voor een Health Deal:

  • Het is gericht op het stimuleren van zorginnovaties die maatschappelijk impactvol zijn, zoals het verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt, of het vergroten van de efficiëntie in de keten;
  • Patiënten en gebruikers zijn actief betrokken bij de uitvoering van de Health Deal;
  • Het is op initiatief van veldpartijen tot stand gekomen (minimaal één private partij)
  • De overheid heeft een rol in het wegnemen van knelpunten die de partijen ervaren bij de toepassing van de innovatie;
  • De overheid heeft geen rol in het beschikbaar stellen van financiering voor de Health Deal.
Voor het aangaan van een Health Deal hanteert de overheid een aantal eisen.

Een Health Deal aanmelden

Aanmelden voor een Health Deal is het hele jaar mogelijk. Wilt u verkennen of het zinvol kan zijn om uw initiatief voor een Health Deal aan te melden? Neem contact met ons op. Geef hierbij aan dat het om een Health Deal gaat.
Is de uitkomst van het eerste gesprek positief? Dan krijgt u van ons een formulier om uw initiatief aan te melden, met bijbehorende toelichting. Binnen 6 weken krijgt u antwoord. U hoort dan of u een uitnodiging krijgt voor een gesprek.

Toetreden tot een Health Deal

Het is mogelijk om als nieuwe partij toe te treden tot een bestaande Health Deal. Bijvoorbeeld omdat u bepaalde expertise heeft die kan bijdragen om de doelen van de Health Deal te bereiken. Wilt u verkennen of en hoe u kunt toetreden? Neem contact met ons op. Geef hierbij aan dat het om toetreding tot een Health Deal gaat.

Overzicht

Wilt u weten welke Health Deals tot nu toe zijn gesloten? Bekijk het overzicht.

Animatiefilm Health deals

Deze animatie laat zien wat een Health Deal is, en hoe je een Health Deal opzet en uitvoert.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.