Overzicht Health Deals | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Overzicht Health Deals

24-04-2019

Een overzicht van Health Deals tot nu toe.

 1. Health Deal voor beslisondersteuning in de oncologie
  In deze Health Deal wordt uitgezocht waaraan IT-systemen moeten voldoen om in de oncologische zorg gebruikt te worden. Deze systemen zijn er om artsen en patiënten te ondersteunen in het maken van de beste keuze voor een oncologische behandeling.
  Lees meer of raadpleeg de volledige tekst van deze Health Deal.
 2. Health Deal voor excellente pijnzorg chronische pijnpatiënten
  Het doel van deze Health Deal is het verbeteren van de behandeling van chronische pijnpatiënten door het invoeren van de nieuwe zorgstandaard chronische pijn. Dit moet leiden tot hogere gezondheidswinst voor deze patiënten. En 20% lagere zorgkosten, schadelast en maatschappelijke kosten.
  Lees meer of raadpleeg de volledige tekst van deze Health Deal.
 3. Health Deal Academy Het Dorp
  Mensen met een beperking hebben behoefte om zelf een zinvolle en passende daginvulling te organiseren. Ze willen daarbij minder afhankelijk zijn van zorg, maar lopen tegen belemmeringen aan. Zo zijn bijvoorbeeld werkplekken onvoldoende geschikt en hulpmiddelen duur. Met deze Health Deal gaan gebruikers, zorgverleners, financiers en overheden samenwerken om een goed functionerend ecosysteem met, voor en door gebruikers van langdurende zorg tot stand te brengen.
  Lees meer of raadpleeg de volledige tekst van deze Health Deal.
 4. Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health
  Inzicht in de eigen gezondheid is het startpunt voor gezonder leven en e-health instrumenten kunnen daaraan bijdragen. Deze instrumenten bevorderen de zelfregie en zelfredzaamheid, wat gaat leiden tot gezond gedrag. Dit verhoogt de kwaliteit van leven en verlaagt de zorgkosten. Met deze Health Deal zetten de deelnemers zich in om e-health instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.
  Lees meer of raadpleeg de volledige tekst van deze Health Deal.
 5. Health Deal eHealth tools voor kwetsbare jongeren
  Deze Health Deal heeft als doel nieuwe validatiemethoden voor eHealth tools te ontwikkelen. Aan de hand van 3 parallelle actielijnen (de overgang van 18- naar 18+, informatieoverdracht in de zorg, passend werk) testen de partners de meerwaarde van bestaande eHealth tools, waardoor zij vergoed kunnen worden. Daarmee krijgen de kwetsbare jongeren toegang tot ondersteuning die leidt tot meer zelfredzaamheid en komen de ondernemers in de gelegenheid op te schalen. Deze Deal steunt mede op de betrokkenheid van de jongeren/cliënten, zowel op hun eigen initiatief als op verzoek van de overige partijen.
  Lees meer of raadpleeg de volledidge tekst van deze Health Deal.
 6. Health Deal I-JGZ: Gezonde jeugd door geïntegreerde toepassing digitale innovaties
  Het versterken van de eigen kracht van de jeugdige en het zorgend en probleemoplossend vermogen van het gezin en de sociale omgeving is een belangrijk doel van de JGZ. Om regie te kunnen voeren is het van belang dat ouders kunnen beschikken over betrouwbare informatie over de groei en gezondheid van hun kind. Technologische ontwikkelingen bieden daartoe veel nieuwe kansen, maar brengen ook knelpunten met zich mee. Met de Health Deal 'I-JGZ' willen JGZ-organisaties, kennis- en netwerkinstellingen en softwareontwikkelaars samen met de overheid werken aan een geïntegreerde en gepersonaliseerde toepassing van digitale innovaties voor een gezonde jeugd.
  Lees meer of raadpleeg de volledige tekst van deze Health Deal.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.