Service menu right

Health deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health.

In 2020 gebruikt 10% van Nederland e-health voor persoonlijke preventie. Dat is één van de concrete doelen van de ‘Health Deal Stimulering gezondheid door persoonlijke preventie via e-health.’

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 12 andere partijen ondertekenden op 15 maart de Health deal. De deelnemers beloven zich in te zetten om e-health instrumenten voor persoonlijke preventie toegankelijk te maken voor alle Nederlanders.

Zelfregie en zelfredzaamheid bevorderen

Sinds de opkomst van het internet zijn digitale pioniers aan de slag om informatie te verstrekken over de persoonlijke gezondheid voor het individu. Het doel is om met deze informatie zelfregie en zelfredzaamheid te bevorderen, wat gaat leiden tot gezond gedrag. Dit verhoogt de kwaliteit van leven  en verlaagt de zorgkosten.

E-health instrumenten stimuleren mensen om op een leuke manier met hun gezondheid bezig te zijn. Persoonlijke preventie via e-health instrumenten speelt dan ook in op de ‘gamification’ trend, dat Nederlanders spelenderwijs motiveert hun gedrag te veranderen.

Knelpunten

Er zijn ook knelpunten. Allereerst is de kwaliteit en betrouwbaarheid van gezondheidscontrole nog niet op orde, met als een van de grootste zorgen de privacy omtrent gegevensverwerking.
Een tweede knelpunt is de financiering. Moet de overheid, de zorgverzekeraar, de werkgever of de consument hiervoor betalen?
Een derde knelpunt zijn de gebruiksmogelijkheden voor mensen met beperkte digitale vaardigheden.

Lees de hele tekst van de Health Deal (pdf).

Deelnemers

Behalve de rijksoverheid zijn deelnemers onder meer gezondheidsfondsen, zorgverzekeraars, huisartsenkoepels en expertcentra. Namens staatssecretaris Paul Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tekende Secretaris-Generaal Erik Gerritsen de Health Deal.

Health Deals

Met Health Deals wil de overheid brede toepassing van effectieve zorginnovaties op weg helpen. Het gaat om concrete zorgvernieuwingen, waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Health Deals zijn afspraken tussen de overheid en verschillende andere partijen, waaronder private partijen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.