Kennisbescherming (innovatietoolkit)

Meer artikelen

Kennis is macht. Het is daarom voor bedrijven van groot belang kennis effectief te benutten. Goed nadenken over de noodzaak van bescherming van kennis is hiervoor een voorwaarde. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan u verwijzen naar de juiste actoren en tools op het gebied van kennisbescherming.

Hoe beschermt u uw uitvinding? Hoe beschermt u de nieuwe naam die u voor uw product hebt bedacht? Of het boek dat u over uw nieuwe vinding hebt gepubliceerd? De Nederlandse wet biedt u hiervoor verschillende mogelijkheden.

Intellectuele eigendomsrechten

De wetgeving voorziet in juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Dankzij intellectuele eigendomsrechten kunt u uw nieuwe, inventieve product of idee daadwerkelijk tot uw eigendom maken. Deze rechten bestaan uit de zogenaamde industriële eigendomsrechten, zoals octrooien, merken, modellen, en de auteursrechten.

Octrooien
Een octrooi is een exclusief recht op een uitvinding waarmee u een ander kunt verbieden de uitvinding commercieel toe te passen in een bepaald rechtsgebied, gedurende een bepaalde periode. Octrooicentrum Nederland, onderdeel van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, draagt zorg voor de octrooiverlening in Nederland en voor de verspreiding van technische kennis, die in de octrooipublicaties ligt opgeslagen. Mogelijk kunt u een octrooi of een andere beschermingsvorm aanvragen op uw uitvinding. Een belangrijke bron van informatie is de octrooiliteratuur: een grote verzameling octrooidocumenten die al eerder is aangevraagd en gepubliceerd. Deze octrooien van anderen kunnen een bron van inspiratie voor u zijn. En wat ook prettig is, u loopt niet het risico dat u het wiel opnieuw gaat uitvinden!

Merken of modellen
Een merk is een teken dat dient om de waren van een onderneming te onderscheiden. Essentieel hierbij is dat het merk een onderscheidend vermogen heeft. 
Het uiterlijk van een voortbrengsel kunt u beschermen door het tekeningen- of modellenrecht. Dit uiterlijk wordt bepaald door bijvoorbeeld de kleur, de vorm of het materiaalgebruik van het voortbrengsel. Essentieel hierbij is dat het model nieuw is en een eigen karakter heeft. Bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom kunt u terecht voor de registratie van uw merk of model voor de gehele Benelux.

Auteursrecht
De Auteurswet van 1912 beschermt 'werken van letterkunde, wetenschap of kunst'. Het auteursrecht komt toe aan de maker, tot 70 jaar na zijn of haar overlijden. U hoeft uw rechten niet te deponeren, deze heeft u automatisch op het moment dat uw werk ontstaat.

Meer weten?
Wilt u meer weten over mogelijke beschermingsvormen? Neem contact met ons op. Bel Bel 088 042 42 42 (kies 4 en dan 2).

Service menu right