Service menu right

Wet- en regelgeving (Innovatietoolkit)

Meer artikelen

Bij het ontwikkelen van nieuwe activiteiten komt wet- en regelgeving continu aan de orde. Uw eigen ondermening en ook uw producten moeten aan de wet- en regelgeving voldoen. Op de site van Ondernemersplein vindt u per branche een overzicht van wetten, regels, vergunningen en belastingen.

Milieuwetgeving

Veel bedrijven moeten voldoen aan specifieke milieuwetgeving. Voor het verkrijgen van vergunningen, maar ook voor meer informatie over vergunningen kunt u terecht bij de uw eigen gemeente. Voor diverse branches zijn er nog aanvullende verordeningen of voorwaarden van toepassing. Op Ondernemersplein vindt u meer informatie.

Milieu-informatie en actuele zaken rond milieuwetgeving is te vinden op de website van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bij Infomil dat overheden informeert over milieubeleid.

Productveiligheid en voedselveiligheid

De veiligheid van producten en voedsel wordt via een groot aantal wetten geregeld. Het gaat daarbij vaak om gedetailleerde regels in de vorm van voorschriften waaraan producten moeten voldoen. Uitgebreide informatie over regelgeving op het gebied van productveiligheid en voedselveiligheid vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit.

Ondernemingsrecht

Een onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Daarbij moet een rechtsvorm worden gekozen en de financiële administratie zijn geregeld. Dit geldt voor uw eigen bedrijf, maar bijvoorbeeld ook voor de ondernemingen waar u zaken mee doet.

Kans of belemmering? 

Wet- en regelgeving kan kansen bieden, maar ook belemmeren bij de marktintroductie van innovatieve of duurzame technologie. De belemmeringen zijn veelal complex en niet te terug te voeren op één specifiek aspect. Het is vrijwel onmogelijk als individuele ondernemer invloed uit te oefenen op wet- en regelgeving. U hebt meer mogelijkheden om invloed uit te oefenen door samen te werken met een belangenvereniging of de overheid. In het uiterste geval, kan het starten van een juridische procedure nog een mogelijkheid zijn. Dit kan echter een lange adem en een grote investering vergen.