Service menu right

Agenda Internationale innovatie matchmaking

RVO.nl organiseert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat missies gericht op verkenning van de R&D-roadmap en oriëntatie op technologische samenwerking.