Algemene voorwaarden deelname innovatiemissie

Meer artikelen
Ondernemers bekijken LED installatie

Voor de organisatie van - en deelname aan een innovatiemissie gelden de volgende algemene voorwaarden:

De onderneming of instelling moet conform de Handelsregisterwet 1996 ingeschreven staan in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Nederland.
 
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) behoudt zich het recht voor om:
  • een maximum aan het aantal deelnemers te stellen.
  • inschrijvers die zich na de vermelde sluitingsdatum aanmelden te weigeren.
  • een aanmelding te annuleren als de inschrijver de benodigde informatie voor een goed verloop van de organisatie niet op tijd aanlevert. Denk onder meer aan een volledig ingevuld intakeformulier (belangrijk voor het totstandkoming van het programma en voor de matchmaking) en een bedrijfsprofiel voor het missieboek.
  • een inschrijver van deelname aan het onderdeel matchmaking uit te sluiten als de inschrijver eerder met dezelfde zoekvraag naar dezelfde stad/steden is geweest en als een inschrijver optreedt als intermediair van andere bedrijven en/of instellingen.
  • een missie te annuleren als hiervoor naar het oordeel van RVO.nl gegronde redenen bestaan. Redenen kunnen zijn het niet behalen van het minimum aantal deelnemers, de politieke situatie, veiligheidssituaties of andere vormen van overmacht.
Het aanmeldingsformulier moet volledig ingevuld zijn. De aanmelding is geaccepteerd, nadat de inschrijver van de projectmanager van RVO.nl een bevestiging hierover heeft ontvangen.
 
Wij behandelen aanmeldingen in volgorde van binnenkomst. RVO.nl kan aanmeldingen weigeren als hiervoor naar het oordeel van RVO.nl, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat of het ministerie van Buitenlandse Zaken gegronde redenen bestaan. Bij deze beoordeling letten we op de doelstellingen van de onderneming of instelling, de relatie met de overheid, het karakter van de missie, een evenwichtige samenstelling van het deelnemersveld.
 
Kosten voor reis en verblijf, individueel transport, eventuele individuele tolken en andere persoonlijk uitgaven komen voor rekening van de inschrijver.
 
Annulering door de inschrijver zonder kosten is mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van het officiële missieprogramma. Na deze datum brengt RVO.nl de deelnemersbijdrage in rekening.
 
De inschrijver is verplicht:
  • de deelnemersbijdrage binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen.
  • mee te werken aan de evaluatie van de missie, door het invullen van het evaluatieformulier, dat RVO.nl na afloop van de missie toestuurt.
De inschrijver kent de MVO-richtlijnen en handelt hier ook naar. Hierbij vragen we expliciet aandacht voor risicoanalyse ten aanzien van mensenrechten. Meer informatie over MVO vindt u bij Oeso-richtlijnen.

Service menu right