Interessante internationale (financierings-)programma’s

Samenwerken kennisnetwerken header nieuws

 

Tijdens onze innovatiemissies kijken we ook of er aansluiting is bij één van onderstaande (financierings)programma’s.

 • Horizon 2020

  Subsidie voor kennisinstellingen, onderzoekers en bedrijven voor onderzoek en innovatie.

 • Eurostars

  Subsidie voor mkb-ondernemers voor het ontwikkelen van marktgerichte, nieuwe technologieën in een Europees samenwerkingsverband. Zij moeten een specifiek deel van hun omzet of fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

 • Eureka

  Financiële ondersteuning voor bedrijven en organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

 • Joint Technology Initiatives (JTI)

  Financiering voor samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren in Europa.

 • COST

  Europees samenwerkingsprogramma, gericht op kennisinstellingen, voor coördinatie en afstemming van onderzoek van internationale vraagstukken. COST financiert coördinatiekosten zoals reis- en verblijfkosten en kosten voor verspreiding.

 • Twee ondernemers schudden elkaar de hand

  Samenwerkingsprogramma en (diplomatieke) ondersteuning voor groepen bedrijven en kennisinstellingen die gezamenlijk een buitenlandse markt willen betreden.

 • Enterprise Europe Netwerk

  Het Enterprise Europe Network (EEN), opgezet door de Europese Commissie, ondersteunt mkb’ers bij internationale handel en innovatie. Dankzij intensieve onderlinge contacten vinden de organisaties van EEN snel partners en informatie voor u.

Service menu right