IA-netwerk Events

Meer artikelen
Energie innovatie

Het Innovatie Attaché Netwerk organiseert een paar keer per jaar een event over een specifiek onderwerp. Attachés geven tijdens deze events inzicht in de stand van zaken en innovaties in hun land.

Als deelnemer aan zo'n event kunt u attachés en ambassademedewerkers ontmoeten om uw internationale ambities met hen te bespreken.

Presentaties en andere informatie van deze events kunt hier nalezen:

Service menu right