Topsector Agri&Food

De Nederlandse agri&foodsector blinkt uit in innovaties en productiviteit. Van de 40 belangrijkste voedsel- en drankbedrijven ter wereld hebben 12 bedrijven R&D-activiteiten of een vestiging in Nederland.

De sector wil deze leidende positie vasthouden en uitbouwen. De Topsector Agri&Food richt de activiteiten op 3 lijnen waarbinnen men economische en maatschappelijke uitdagingen oppakt. Het gaat niet alleen om productie van duurzame en hoogwaardige voeding maar ook om duurzame voedselketens waarin mens dier en natuur centraal staan.

 1. Meer met minder
 2. Hogere toegevoegde waarde
 3. Internationaal leidersschap

  Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri&Food

  De TKI Agri&Food speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de agrifoodsector. Andere taken van de TKI zijn:

  • Kennisbehoefte van het bedrijfsleven in kaart brengen.
  • Advies geven aan het topteam welke onderzoeksthema's vast te stellen.
  • Voorstellen doen voor verdeling van de financiĆ«le middelen.
  • Coƶrdinatie van de Europese activiteiten.
  • Contact onderhouden met de andere Topsectoren.

  Mkb-loket

  Het mkb-loket is het aanspreekpunt voor mkb-ondernemers binnen de Topsector Agri&Food. Mkb-ondernemers krijgen via het mkb-loket informatie en advies over instrumenten en (netwerk)mogelijkheden binnen de Topsector.
  Telefoon: 088 585 22 06
  E-mail: agrofood@kvk.nl

  Meer weten?

  Download:

  Service menu right