Topsector Agri&Food | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Topsector Agri&Food

29-01-2019

De Nederlandse agri- en foodsector omvat een groot aantal bedrijven, klein en groot. Deze vormen samen een keten waarin primaire agrarische productie en industriële verwerking plaatsvindt. Wat betreft innoverend vermogen en productiviteit heeft Nederland met deze sector een leidende positie in de wereld.

Daarnaast heeft deze sector de ambitie bij te dragen aan een aantal maatschappelijke opgaven op het gebied van duurzaamheid, klimaat en gezondheid. Dit stelt eisen aan zowel het voedselproductiesysteem als aan haar producten.

Om een sterke economische positie te behouden en een bijdrage te leveren aan de maatschappelijke opgaven, werken bedrijven, kennisinstellingen en overheden samen binnen de Topsector Agri&Food. Deze samenwerking omvat de werkgebieden:

 • Kennis en innovatie
 • Internationaal
 • Mkb en Regio
 • Duurzaamheid
 • Start-ups
 • Markt en maatschappij
 • Human Capital Agenda

Aansluiten bij Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Agri & Food

Het TKI Agri&Food coördineert de totstandkoming van de Kennis- en InnovatieAgenda (KIA) voor deze topsector. Het ondersteunt bedrijven, kennisinstellingen en overheid bij de uitvoering ervan. De huidige KIA kent 5 kernthema’s waarop kennisontwikkeling en innovatie binnen de Topsector gericht worden:

 • Consument en maatschappij
 • Klimaatneutraal
 • Gezond en veilig
 • Circulair
 • Slimme technologie

Wilt u meer informatie over de kernthema’s en de Kennis- en InnovatieAgenda? Raadpleeg de website van het TKI Agri&Food. U vindt er contactinformatie over de thematrekkers en de innovatiemakelaars die actief zijn op de betreffende kernthema’s. Bekijk op de site ook – geordend per kernthema – een overzicht van de projecten.

Lees meer achtergronden over de Topsector, haar doelen en werkwijze.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. Lees meer over de MIT-regeling topsector Agri en Food.

PPS toeslag

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en TKI's kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Lees meer over hoe het werkt en over hoe u zich kunt aansluiten bij een TKI.

Meer weten?

Onderstaande rapporten zijn te vinden in de bibliotheek op topsectoragrifood.nl.
 • Kennis- en Innovatieagenda 2018-2021
 • Evaluatie topsectorenaanpak 2017, hoofdrapport
 • Evaluatie topsectorenaanpak 2017, achtergrondstudie per topsector

Download:

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.