Topsector Chemie

In de Topsector Chemie werken Nederlandse bedrijven, onderzoekers en overheid samen aan groene en duurzame oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen uit het Europese onderzoeksprogramma Horizon 2020. De Topsector Chemie richt zich op gezondheid, voeding, energie, transport en grondstoffen en klimaat.

Denk hierbij aan de ontwikkeling van duurzame producten, hernieuwbare grondstoffen, schone productiemethoden en slimme materialen.

In de categorieën basischemie, voedingsingrediënten, coatings en high performance materialen hoort Nederland tot de top. Ook de chemische industrie heeft te maken met het probleem dat grondstoffen opraken of niet eenvoudig beschikbaar zijn. Maar dit biedt ook mogelijkheden. De chemische sector wil de komende decennia een leidende rol nemen in de overgang naar de groene chemie. Dit betekent duurzame en milieuvriendelijke grondstoffen gebruiken.

De Topsector Chemie stimuleert en faciliteert publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen om invulling en uitvoering te geven aan de plannen uit de hoofdlijnen.
Bent u wetenschapper, student of werkzaam in de chemische sector en wilt u meer weten over mogelijke partners, subsidies of carrièremogelijkheden in de chemie, kijk dan op www.topsectorchemie.nl.

Ambities

  • In 2050 is Nederland hét land van de groene en duurzame chemie.
  • In 2050 staat Nederland in de mondiale top 3 van producenten van slimme materialen en oplossingen.
  • Via hoogwaardig grensverleggend wetenschappelijk onderzoek in Nederland ontsluiten we nieuwe gebieden van wetenschap en innovatie.

Kennis- en Innovatieagenda

De Topsector Chemie heeft een Kennis- en Innovatieagenda opgesteld, met daarin de roadmaps van de 4 hoofdlijnen: Chemistry of Advanced Materials, Chemistry of Life, Chemical Conversion, Process Technology & Synthesis en Chemical Nanotechnology & Devices. De volledige Kennis- en Innovatieagenda van de Topsector Chemie is te downloaden op www.topsectorchemie.nl/kia.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI)

Binnen de Topsector Chemie bestaan 3 Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI).

  • TKI Chemie
  • TKI Biobased Economy (BBE)
  • TKI Institute for Sustainable Process technology (ISPT)

Het TKI Chemie speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de Topsector Chemie.

Innovatielink

InnovatieLink biedt mkb-ondernemers in de topsectoren Chemie en Energie praktische oplossingen en ondersteuning bij innovatievraagstukken. InnovatieLink bestaat uit een pool van innovatiemanagers die over zowel technische als bedrijfskundige kennis en ervaring beschikken. Zij matchen de vraag van bedrijven met het aanbod van kennisinstellingen, financiers of locaties met faciliteiten en apparatuur. Met de InnovatieAtlas en de FinancieringsAtlas geven ze inzicht in netwerken en financiering in Nederland.

InnovatieLink is een gezamenlijk initiatief van de topsectoren Energie en Chemie van het Ministerie van Economische Zaken, bedoeld om het innovatieproces te versnellen. Met haar activiteiten draagt Innovatielink bij aan een duurzaam innovatieklimaat in de sectoren chemie en energie.

Service menu right