Topsector Creatieve Industrie | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Topsector Creatieve Industrie

09-11-2020

De creatieve industrie versterkt het innovatievermogen van Nederland. De sector bestaat uit ondernemers en creatieve professionals. Deze zijn onder te verdelen in de creatieve zakelijke dienstverlening – denk aan productontwerpers, architecten, modeontwerpers, digital designers - en Media en entertainment – denk aan uitgevers, game-ontwikkelaars, cultureel erfgoed, dj’s.

De creatieve industrie heeft flexibele denkkracht, is gewend om over domeinen heen samen te werken en denkt buiten gebaande paden. Deze kenmerken zijn belangrijk om tot antwoorden te komen op de grote opgaven die op de wereld afkomen.

De topsector focust op samenwerking tussen kennisinstellingen en creatieve professionals om te komen tot hoogwaardige innovatieve producten en diensten. Met haar vernieuwende ideeën en unieke ontwerpmethoden en validatiemodellen, die structuur geven aan het creatieve proces, kan de sector mensen verbinden, in beweging krijgen en vertrouwen geven in de toekomst. De sector is een onmisbare schakel in het geven van antwoorden op grote maatschappelijke vraagstukken en het bieden van een zinvolle betekenis aan nieuwe technologische mogelijkheden.

Daarnaast is Internationalisering van belang. Nederland is met een aandeel van 29,5% wereldwijd de grootste exporteur van creatieve diensten. De Nederlandse creatieve industrie staat internationaal hoog aangeschreven. Om export te bevorderen is Creative Holland opgericht, een portal waar ondernemers die de grens over willen inspiratie en informatie vinden.

Aansluiten bij Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Creatieve Industrie

De TKI CLICKNL speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de creatieve sector. Wilt u weten hoe u kunt aansluiten bij de TKI? Neem contact op met Clicknl via info@clicknl.nl. Of lees meer op rvo.nl over aanluiten bij een TKI.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. Bekijk de MIT-pagina Topsector Creatieve Industrie.

PPS toeslag

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en TKI's kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Lees meer over hoe het werkt en over hoe u zich kunt aansluiten bij een TKI.

Meer weten?

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.