Topsector Life Sciences & Health

De vergrijzing van de bevolking is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan. Deze uitdaging biedt de markt voor life sciences bedrijven enorme mogelijkheden.

Nieuwe medische innovaties beschikbaar maken kan ook een kostenbesparing opleveren. Deze innovaties zijn te danken aan doorbraken in genomicsonderzoek, stamcelonderzoek en ander biologisch onderzoek. Maar ook door het toepassen van ict in de sector, zoals e-health. Nederland hoort op onderzoeksgebied bij de internationale top. Maar er is winst te behalen als bedrijven erin slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of technologieën.

  Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Life Sciences & Health

  De TKI Life Science & Health speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de Life Sciences & Health-sector.

  Mkb-loket

  Speciaal voor mkb-ondernemers zijn er mkb-loketten binnen de Topsector Life Science & Health. Mkb-ondernemers krijgen via het mkb-loket informatie en advies over instrumenten en (netwerk)mogelijkheden binnen de topsector.

  Health deals

  De overheid wil de brede toepassing van effectieve zorginnovaties versnellen. Er komen ‘Health Deals’ tussen overheid en (private) partners om die zorginnovaties verder op weg te helpen.
  Het gaat om concrete zorgvernieuwingen waarbij het niet wil lukken om de toepassing verder te krijgen dan bijvoorbeeld het lokale ziekenhuis, de zorginstelling of de regio. Dit omdat u belemmeringen ervaart, die met hulp van de Rijksoverheid wellicht op te lossen zijn. De zorgvernieuwing kan voortkomen uit het TKI van de Topsector LSH, maar kan ook los daarvan tot stand zijn gekomen. Lees meer over de Health deals.

  Service menu right