Topsector Logistiek | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Topsector Logistiek

04-01-2019

Wereldwijd groeit het transport van goederen sterk. Bovendien stellen klanten hoge eisen aan de kwaliteit van het transport. Het vervoer moet bijvoorbeeld zo duurzaam en zo snel mogelijk zijn.

De ambitie van de topsector Logistiek is dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft:

  • in de afwikkeling van goederenstromen;
  • als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten;
  • als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Momenteel wordt er gewerkt aan de nieuwe Kennis- en Innovatieagenda voor de periode na 2020 waarbij tevens wordt geanticipeerd op de maatschappelijke uitdagingen van dit kabinet en de internationale Klimaatagenda. Zie Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek.

Aansluiten bij Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek

Het TKI Dinalog speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de logistieke sector. Voor deze sector is Dinalog uitvoerder van de PPS-toeslagregeling. Meer informatie vindt u op de website van deze topsector.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren.

PPS toeslag

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en TKI's kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Lees meer over hoe het werkt en over hoe u zich kunt aansluiten bij een TKI.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.