Topsector Logistiek

Wereldwijd groeit het transport van goederen sterk. Bovendien stellen klanten hoge eisen aan de kwaliteit van het transport.

Het vervoer moet bijvoorbeeld zo duurzaam en zo snel mogelijk zijn. De ambitie van de topsector Logistiek is dat Nederland in 2020 een internationale toppositie heeft:

  • in de afwikkeling van goederenstromen
  • als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten
  • als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor het verladende en logistieke bedrijfsleven.

Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Logistiek

De TKI Logistiek speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de logistieke sector.

Service menu right