Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen

04-01-2019

De Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (T&U) heeft de ambitie om wereldleider te zijn in succesvolle oplossingen voor mondiale maatschappelijke uitdagingen op het gebied van tuinbouw, voeding en groene omgeving.

De sector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen heeft een aantal sterke troeven in huis. De sector is internationaal marktleider, is sterk, innovatief en hoogproductief, met een zeer efficiënte logistiek en verwerking. De sector heeft de beste kennisinstellingen ter wereld en de publiek-private samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden zit in hun genen.

Door de handen in elkaar te slaan, kunnen ze maatschappelijke uitdagingen aan en tegelijkertijd de economische kracht van de sector versterken. Nationaal én internationaal. Lees meer op de site van Topsector TU.

De inzet van de Topsector T&U voor de ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties is gebundeld in 4 thema’s:

  • Duurzame Plantaardige Productie: resistent en stressbestendig uitgangsmateriaal, ecologisch houdbare productie, gezonde bodem, gezonde planten,  biodiversiteit;
  • Consument, Markt & Maatschappij: aankoop en consumptie van duurzame, veilige en gezonde producten, informatie en transparantie over producten en productiewijze, versterken consumentenvertrouwen, ontwikkeling (nieuwe) groene grondstoffen, schoon en efficiënt transport, verminderen voedselverspilling, duurzame verpakkingen;
  • Energie & Water: energie- en waterefficiënte productie, klimaatadaptatie
  • High Tech & Digitale Transformatie: ICT/Big Data, robots, sensoren, innovatieve materialen en toepassing van nieuwe en bestaande technologieën in de T&U sector.

Aansluiten bij TKI Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

Binnen de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen is het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) actief. Het TKI T&U speelt een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda van de topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Het TKI bureau is gevestigd in het Hortiversum in Zoetermeer en bereikbaar via tel. 079-368 1150 of info@tkitu.nl.

Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren

Wilt u als mkb-ondernemer samen met anderen aan de slag met innovatieprojecten? Dan is de MIT-regeling mogelijk iets voor u. Deze regeling stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren, zoals bij Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

PPS toeslag

Privaat-publieke samenwerkingsverbanden en TKI's kunnen een aanvraag indienen voor PPS-projecttoeslag. Lees meer over hoe het werkt of hoe u aansluit bij een TKI.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.