Topsector Water

De watersector richt zich onder andere op bescherming van de Nederlandse kust, op waterbesparende systemen en technologieën voor waterhergebruik en slimme schepen en havens.

Er zal steeds minder zoetwater beschikbaar zijn voor consumenten. Nederland wil hierop inspelen. Bijvoorbeeld door duurzame oplossingen te vinden voor overstromingen of een tekort aan zoetwater. Water is een markt waarin veel verandert, maar waar ook veel winst is te behalen.

Nederland is het maritieme centrum van Europa en bezit een van de sterkste maritieme en meest complete clusters ter wereld. Die sterke positie is mogelijk door een zeer diverse vloot van zeeschepen, de grootste havencapaciteit en binnenvaartvloot van Europa en een veelzijdige maritieme industrie. De internationale markt is groot en groeit sterk: het streven is de toegevoegde waarde van de Nederlandse watersector in de periode tot 2020 te verdubbelen.

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Water

De Topsector Water is de opvolger van het Innovatieprogramma Watertechnologie. Binnen de Topsector Water zijn 3 Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) actief. De TKI’s spelen een belangrijke rol bij het opstellen en uitvoeren van de innovatieagenda’s van de topsector Water.

  • Stichting TKI Maritiem
  • Stichting TKI-Deltatechnologie
  • TKI Watertechnology

Mkb-loket

Het mkb-loket is het aanspreekpunt voor mkb-ondernemers binnen de Topsector Water. Mkb-ondernemers krijgen via het mkb-loket informatie en advies over instrumenten en (netwerk)mogelijkheden binnen de topsector.
Telefoon: 088 585 22 14
E-mail: water@kvk.nl

Meer weten?

Website: Topsector water

Service menu right