Uitzondering inreisverbod onderzoekers | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Uitzondering inreisverbod onderzoekers

14-04-2021

Vanaf 16 oktober 2020 mag een onderzoeker uit een land met een inreisverbod onder voorwaarden naar Nederland reizen. De reis is aantoonbaar urgent en fysieke aanwezigheid in Nederland moet voor het onderzoek noodzakelijk zijn.

De organisatie die de onderzoeker uitnodigt, dient het verzoek in voor de uitzondering op het inreisverbod. De organisatie is een in Nederland gevestigde universiteit, onderzoeksinstituut of researchbedrijf, die door de IND is erkend als referent.

Bekijk de lijst met landen met een inreisverbod.

Voorwaarden

De onderzoeker mag naar Nederland reizen als:

 • De reis urgent is en niet kan worden uitgesteld totdat het inreisverbod is opgeheven, en;
 • Fysieke aanwezigheid in Nederland noodzakelijk is voor het onderzoek, omdat er geen realistisch digitaal alternatief voorhanden is, en;
 • Het onderzoek van essentieel belang is voor de samenleving en economie, omdat:
  • het onderzoek betreft in het kader van de volksgezondheid, of 
  • met niet-inreizen cruciaal onderzoeksmateriaal in het geding komt, of
  • de rol in internationale wetenschappelijke samenwerking zonder een fysiek verblijf in Nederland niet uitgevoerd kan worden, of:
 • In plaats van het vorige criterium, het bezoek noodzakelijk is in het kader van een onderzoek van significant economisch belang van minimaal € 200.000.
 • Het verzoek namens de inreizende onderzoeker is ingediend door een in Nederland gevestigde universiteit, onderzoeksinstituut of researchbedrijf die voorkomt op de lijst van door de IND erkende referenten.
 • Het verzoek minimaal 2 weken vóór de geplande inreisdatum is ingediend.
 • Per maand mogen maximaal 250 onderzoekers inreizen. 
 • Voor een verblijf van meer dan 90 dagen neemt u contact op met de IND voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.

Verzoek indienen

Een verzoek dient u vanaf 16 oktober in op mijn.rvo.nl, minimaal 2 weken vóór de geplande inreisdatum van de onderzoeker. 

Op het digitale verzoekformulier toont u aan waarom de geplande reis voldoet aan bovengenoemde criteria.

Bekijk de inhoudelijke vragen die u kunt verwachten in het digitale verzoekformulier.

Verplichte bijlage bij het verzoek is een digitale kopie van de ondertekende uitnodigingsbrief van uw organisatie aan de onderzoeker. Uit deze brief blijkt dat een bepaalde vorm van samenwerking is overeengekomen, en dat de komst van de onderzoeker noodzakelijk is.

Om in te kunnen dienen heeft u eHerkenning, niveau 2+ nodig. Op de website eHerkenning.nl kunt u via een eenvoudig stappenplan een eHerkenningsmiddel aanvragen. Houd er rekening mee dat toekenning van een eHerkenning 1 tot 5 werkdagen kan duren.

Direct regelen

Na uw verzoek

RVO beoordeelt uw verzoek binnen 2 weken na indiening. Een verzoek moet dus ten minste 2 weken voor de reis bij RVO zijn ontvangen. Verzoeken die te laat binnenkomen of niet compleet zijn, neemt RVO niet in behandeling.

Documenten grenscontrole in Nederland 

Als de onderzoeker voldoet aan de voorwaarden voor de uitzondering op het inreisverbod voor onderzoekers, dan heeft de onderzoeker de volgende documenten nodig bij de grenscontrole in Nederland:

 • De brief voor de betreffende individuele onderzoeker, afgegeven door RVO, met een positief advies om als uitzondering Nederland in te mogen reizen. Dit mag een een digitale kopie van de brief zijn.
 • een bewijs van de terugvlucht en hotelreservering.
 • een visum (indien nodig)
 • Bent u een zakenreiziger en onderdaan van een land waarvoor een visumplicht geldt dan is de gebruikelijke visumprocedure van toepassing. Let op: vraag alleen een visum aan als u uw aanvraag kunt indienen bij een ambassade of External Service Provider en ook daadwerkelijk naar Nederland kunt reizen. Controleer ook de voorwaarden van IATA voor internationaal vervoer.

COVID-19 regels in Nederland

Het is van groot belang dat de onderzoeker zich bij aankomst houdt aan de COVID-19 regels die op dat moment in Nederland gelden. Dit betekent dat de onderzoeker aan alle punten op de checklist voor inreizen in Nederland moet voldoen. 

Meer weten?

Heeft u vragen? Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.