Valorisatie

Nederland heeft een sterk ondernemersklimaat. We zijn innovatief, ondernemend en hebben veel kennis in huis. Bij een goed ondernemerschapsklimaat hoort nauwe samenwerking tussen bedrijven en onderwijs- en onderzoeksinstellingen. Een goede valorisatie infrastructuur zorgt voor die samenwerking en leidt tot innovaties met impact.  

Op onze hogescholen en universiteiten is veel unieke kennis aanwezig. Ondernemers weten hoe ze die kennis kunnen toepassen. Dit leidt tot nieuwe producten en diensten die antwoord geven op maatschappelijke problemen en uitdagingen. Zoals ICT-oplossingen in de zorg waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Ook zorgen ondernemers voor banen en economische groei. Zo profiteert de maatschappij én de economie van de samenwerking.

Innovaties met impact

Van volledig recyclebaar maken van gekleurd PET-plastic tot het op de markt brengen van betaalbaar kweekvlees: mooie voorbeelden van veelbelovende innovaties met impact, ontstaan doordat ondernemers en kennisinstellingen gingen samenwerken. Ondersteund door het Valorisatieprogramma werken 12 samenwerkingsverbanden van kennisinstellingen en bedrijven samen aan valorisatie.

#NLValoriseert

Meer weten? Lees verder of volg de discussie via de hashtag #NLValoriseert. Op social media delen wij de komende maanden inspirerende voorbeelden: volg ons op Instagram. Elke maand staat in het teken van een thema:

februariklimaat
maart(high tech in de) zorgsector
aprilmobiliteit en infrastructuur
meivoeding
juni

veiligheid

 

Resultaten Valorisatie

Bekijk meer feiten en cijfers op de pagina Resultaten.

Overheid ondersteunt valorisatie

Het kabinet hecht grote waarde aan de toepassing van kennis door ondernemers. Vanaf 2010 gaven het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een extra impuls aan ondernemerschapsonderwijs en de professionalisering van valorisatie.
Via het Valorisatieprogramma stimuleerden zij universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven samen te werken. Een nationaal programma dat universiteiten en hogescholen regionaal uitvoerden in samenwerking met vele bedrijven en maatschappelijke en regionale partners. Dit creëert en versterkt een ondernemersklimaat waarin talent, kennis en kapitaal elkaar – én de markt – vinden.

Lees welke ondersteuningsmogelijkheden en informatie RVO.nl nog meer te bieden heeft voor wie met valorisatie bezig is.

Samenwerken voor toepassing nieuwste kennis

12 regionale samenwerkingsverbanden ontvingen subsidie van € 63 miljoen en verdubbelden die inzet. Deze universiteiten en hogescholen brachten de nieuwste kennis en inzichten tot toepassing door samen te werken met (maatschappelijke) ondernemers in hun regio.
De hubs ontwikkelden een uitgebreid valorisatie-aanbod, waaronder ondernemerschapsonderwijs, startfaciliteiten, incubators, inhoudelijke en financiële ondersteuning. Studenten, starters en bedrijven met kennisvragen kunnen hier – ook na 2018 - terecht voor ondersteuning.
Bekijk de 12 samenwerkingsverbanden.

Artikelen

Overzicht van artikelen met interviews en ervaringen over Valorisatie.

 

Service menu right