Overzicht 12 samenwerkingsverbanden

High Tech Campus Eindhoven

De afgelopen jaren investeerden samenwerkingsverbanden van overheden, bedrijven en kennisinstellingen fors in de infrastructuur voor betere benutting van kennis.

Deze valorisatie-infrastructuur levert een goede bijdrage aan kenniscirculatie en toepassing van kennis in samenwerking met het bedrijfsleven. Een overzicht van de 12 partners van het valorisatieprogramma vindt u hieronder.

 • Amsterdamse grachten

  Innovation Exchange Amsterdam (IXA), het Technology Transfer Office van UvA, AMC, HvA, VU en VUMC, vormt de schakel tussen de academische instituten en de bedrijven.

 • Actieprogramma Onderwijs en Ondernemen

  Gelderland Valoriseert is het samenwerkingsverband van Hogeschool ArtEZ, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Hogeschool Van Hall Larenstein en de Radboud Universiteit. Het biedt start-ups, ondernemers en kennisinstellingen een breed pakket aan dienstverlening.

 • gebouw tu delft

  Het Valorisatie Centrum van de TU Delft ondersteunt bij het opzetten van samenwerkingen tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen om gezamenlijk aan maatschappelijke vraagstukken te werken en kennis door te geven aan de maatschappij.

 • Een persoon zit achter een laptop te werken

  Valorisatieprogramma Ondernemerslift+ ondersteunt, faciliteert en stimuleert innovatieve startende en groeiende (student)ondernemers in de regio Noordoost-Brabant. Een breed kennisnetwerk helpt ondernemers met hun vragen.

 • TU Eindhoven electriciteit

  Valorisatieprogramma Bright Move heeft als missie om startende, innovatieve ondernemers in de regio Zuidoost-Brabant hun ambities te helpen verwezenlijken, door ondernemerschap via onderwijs en evenementen te stimuleren en startende ondernemers te financieren.

 • Valorisatieprogramma

  Northern Knowledge is het valorisatieprogramma (voorheen Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap) van de Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en Hanzehogeschool Groningen. Het stimuleert ondernemerschap en samenwerking met het innovatief bedrijfsleven.

 • Studenten New Business Challenge Nederland-Ghana

  Het Maastricht Valorisation Centre biedt ondersteuning aan onderzoekers, studenten en bedrijven bij het bevorderen van ondernemerschap, valorisatie van kennis en het toegankelijk maken van kennis, vaardigheden en talent op hoog niveau.

 • haven Rotterdam

  In het Erasmus Centre for Entrepreneurship (ECE) werken de EUR, Erasmus MC, Hogeschool Rotterdam en Inholland samen om kennisoverdracht en ondernemerschap te bevorderen. Zij bieden een uitgebreid pakket aan dienstverlening voor ondernemers en onderzoekers.

 • Starters International Business (SIB)

  Starterslift, het Valorisatieprogramma van Universiteit Tilburg en Hogeschool Avans, Fontys en NHTV Breda, helpt innovatieve start-ups om versneld succes te maken.

 • universiteit twente

  Novel-T (opvolger van Kennispark Twente) ondersteunt innovatieve bedrijven en zorgt voor het juiste netwerk en de juiste ondersteuning.

 • utrecht

  Het Utrecht Valorisation Center (UVC) helpt onderzoekers bij het beschermen en toepassen van hun kennis en vindingen. Ook helpt het UVC startende ondernemers bij het oprichten en laten groeien van hun bedrijf en geeft het ondernemerschap- en innovatieonderwijs voor studenten vorm.

 • wageningen

  StartLife stimuleert ondernemerschap in de agri, food, en biobased economy, door start-ups te begeleiden en te faciliteren in hun groei en ontwikkeling naar internationale ondernemingen. Startlife is gevestigd op de campus van Universiteit Wageningen.

Service menu right