Ondernemerslift+

Als netwerk van Overheid, Ondernemers en Onderwijs ondersteunt, faciliteert en stimuleert OndernemersLift+ innovatieve startende en groeiende (student)ondernemers in de regio Noordoost-Brabant.

Ondernemerslift biedt toegang tot kennis- en onderwijsinstellingen in de regio, regelt onderzoek en contact met belangrijke ketenpartners.

Good practice: Kennisportaal

Het Kennisportaal is een servicepunt dat proactief opereert en het regionale mkb en starters ondersteunt bij hun vragen en ze in contact brengt met de onderzoekers of studenten achter de onderzoeksresultaten en algemene kennis. OndernemersLift+ ondersteunt het vraagproces van het Kennisportaal eveneens door met de hulp van de Kennisvinders vragen op te halen bij ondernemers.

Meer weten?

 

Service menu right