Northern Knowledge

Northern Knowledge (voorheen Consortium voor Valorisatie en Ondernemerschap, CVO) is het valorisatieprogramma van de Rijksuniversiteit Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen en Hanzehogeschool Groningen.

Het richt zich op financiering van innovatieve ondernemers, ondernemerschapsbevordering en op stimulering van samenwerking van de kennisinstellingen met het innovatief bedrijfsleven.

Good practice: Kwaliteitslabel Ondernemen

De Hanzehogeschool Groningen en VNO-NCW MKB Noord hebben een unieke samenwerking om ondernemerschap onder studenten te bevorderen. Samen hebben zij een label ontwikkeld: het HG/VNO-NCW Noord kwaliteitslabel Ondernemen. Opleidingen worden mede beoordeeld door ondernemers en mogen dit keurmerk voeren als de kwaliteit van hun ondernemerschapsonderwijs en -ondersteuning aan de eisen van het label voldoet.

Meer weten?

Service menu right