Valorisatieprogramma

Het Valorisatieprogramma heeft tot doel om het valorisatieproces in Nederland blijvend te versterken, zodat publiek gefinancierde kennis beter en sneller wordt benut en tot meer economische en maatschappelijke waarde leidt.

Het valorisatieprogramma is in 2010 door de ministeries van EZ en OCW gestart om een impuls te geven aan ondernemerschapsonderwijs en de professionalisering van valorisatie in Nederland.

In het programma zetten universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven zich gezamenlijk in voor het creëren van economische en maatschappelijke waarde, en het stimuleren van ondernemerschap. Met het Valorisatieprogramma zijn in totaal 12 regionale samenwerkingsverbanden ondersteund die een goede bijdrage leverden aan kenniscirculatie en toepassing van kennis in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het Valorisatieprogramma loopt tot 2018 en omvat in totaal € 63 miljoen subsidie voor de hele periode. Dit bedrag is vanuit de deelnemers van het programma verdubbeld (universiteiten, hogescholen, ontwikkelmaatschappijen en bedrijven).

Lees meer over het Valorisatieprogramma op Bedrijvenbeleid in beeld.

Meer lezen

In onderstaande documenten leest u meer over het beleid rond Valorisatie.

Service menu right