Service menu right

Valorisatieprogramma

Het Valorisatieprogramma heeft tot doel om het valorisatieproces in Nederland blijvend te versterken, zodat publiek gefinancierde kennis beter en sneller wordt benut en tot meer economische en maatschappelijke waarde leidt.

Het valorisatieprogramma is in 2010 door de ministeries van EZ en OCW gestart om een impuls te geven aan ondernemerschapsonderwijs en de professionalisering van valorisatie in Nederland.

In het programma zetten universiteiten, hogescholen en bedrijfsleven zich gezamenlijk in voor het creëren van economische en maatschappelijke waarde, en het stimuleren van ondernemerschap. Met het Valorisatieprogramma zijn in totaal 12 regionale samenwerkingsverbanden ondersteund die een goede bijdrage leverden aan kenniscirculatie en toepassing van kennis in samenwerking met het bedrijfsleven.

Het Valorisatieprogramma liep tot 2018 en omvatte in totaal € 63 miljoen subsidie voor de hele periode. Dit bedrag is vanuit de deelnemers van het programma verdubbeld (universiteiten, hogescholen, ontwikkelmaatschappijen en bedrijven). Het programma is succesvol afgerond.

Lees meer over het Valorisatieprogramma op Bedrijvenbeleid in beeld.

Meer lezen

In onderstaande documenten leest u meer over het beleid rond Valorisatie.

  • Het rapport ‘Kennis moet circuleren’ ligt aan de basis van het Valorisatieprogramma, met de uitgangspositie en de ambities voor valorisatie. De valorisatieagenda werd in 2008 ondertekend door een groot aantal partijen. December 2008.
  • Brief van de Adviescommissie Valorisatie over gebruik van prestatie-indicatoren door kennisinstellingen. November 2016.
  • Kamerbrief ‘Wetenschap met impact’ van staatssecretaris Dekker, met toelichting op resultaten van het Valorisatieprogramma en maatregelen en acties voor verdere versterking. Januari 2017.
  • Eindevaluatie Valorisatieprogramma, aangeboden door Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Van Engelshoven (OCW) aan de Tweede Kamer (juli 2018).
  • In een brief aan de Tweede Kamer geven Staatssecretaris Keijzer (EZK) en Minister Van Engelshoven (OCW) een beleidsreactie op de evaluatie van het Valorisatieprogramma 2010–2018. December 2018.