Wegwijzer Smart Industry

Smart Industry is de verregaande integratie van ICT en geavanceerde technologieën in de industriële productieketen. Het doel is een flexibele productiecapaciteit te realiseren op gebied van specificaties, kwaliteit, design, volume, levertijd, grondstoffen- en kostenefficiëntie. Smart Industry wordt ook wel Industrie 4.0 genoemd.

Hierdoor, en door een sterk digitaal geïntegreerde toeleveranciersketen, is het mogelijk voor iedere klant maatwerkproducten en -diensten te leveren. Innoveren en investeren in Smart Industry biedt grote kansen.

Voor algemene informatie over Smart Industry (wat is het, wat gebeurt er in de regio's): zie de website van het landelijk initiatief Smart Industry.
Nederland heeft flinke stappen gezet met de Smart Industry actieagenda. Om de toepassing door bedrijven te versnellen en de impact te vergroten is de Implementatieagenda 2018-2021 opgesteld.

De Kamer van Koophandel is partner in dit initiatief. Op de KvK website vindt u diverse hulpmiddelen om de Smart Industry ontwikkelingen te vertalen naar uw eigen bedrijf. Zoals de publicatie Go Smart, hierin leest u alles over deze explosieve groei van technologie en digitalisering. Met het Kansenkompas en Stappenplan kunt u zelf direct aan de slag (lees meer).

In de Smart Industry sector kunt u met diverse vragen te maken krijgen. Wilt u weten wat de betekenis van in deze sector gebruikte termen is, raadpleeg dan onze Glossary Smart Industry.

RVO.nl kan u bij uw ambities ondersteunen met subsidies en financiering, netwerken en kennis:

Wat kunnen we voor u betekenen?

Overzicht van subsidie- en financieringsregelingen van belang voor de Smart Industry-sector: Smart Industry fieldlabs, Service Design-vouchers, MIT, WBSO, Innovatiekrediet en Horizon 2020.
Kom in contact met ondernemers en kennisinstellingen via onze netwerken of bijeenkomsten.
Hier vindt u publicaties, meer over octrooien en informatie van partners en derden.

Service menu right