Smart industry: subsidies en financiering

Hieronder vindt u een overzicht van subsidie- en financieringsregelingen.

Smart Industry fieldlabs

Smart Industry fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen Smart Industry-oplossingen kunnen ontwikkelen, testen en implementeren. Dit versterkt de verbinding met onderzoek, onderwijs en beleid.
Deelnemers in een Smart Industry fieldlab kunnen subsidie krijgen voor 2 typen activiteiten: voor het opereren in een innovatiecluster en voor Experimentele ontwikkeling in daadwerkelijke samenwerking. Subsidie aanvragen is mogelijk van 1 februari 2017 tot en met 31 maart 2017.

Service Design-vouchers

Wilt u extern laten onderzoeken of Smart Industry uw bedrijf verder kan brengen? Een service design-voucher is een ‘waardebon’ waarmee een mkb-ondernemer uit de maakindustrie een kennisvraag kan laten beantwoorden door een kennisinstelling of een adviesbureau. De kennisvraag moet gaan over een nieuw diensten-gebaseerd businessmodel waarbij de opdrachtnemer gebruik maakt van methoden of kennis over service design om nieuwe businessmodellen te verkennen.
De regeling staat 2 weken open voor het indienen van aanvragen: van 1 maart tot en met 15 maart 2017.

MIT

De MIT-regeling is goed toepasbaar voor uw Smart Industry plannen. Het betreft een waaier aan mogelijkheden zoals adviezen, haalbaarheidsstudies en mkb samenwerkingsprojecten die passen bij de topsectoren. Smart Industry hoort daar bij, met name in de topsectoren Hightech Systems & Materials, de chemie en de agro en tuinbouw sectoren.
Lees ook: MIT regeling interessant voor Smart Industry

WBSO

Via de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) kunnen bedrijven de financiële lasten van R&D-projecten verlagen. Als u bijvoorbeeld eigen engineers en ict’ers inzet om het interne productieproces te vernieuwen of te automatiseren, kunt u met de aanvraag van een S&O-verklaring een korting op de loonkosten en andere kosten en uitgaven krijgen.

Innovatiekrediet

U hebt een innovatief idee op technisch of klinisch gebied, maar u beschikt niet over voldoende financiële slagkracht? Met het Innovatiekrediet financiert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of diensten met een sterke businesscase. Het krediet is risicodragend, u hoeft het alleen terug te betalen als de ontwikkeling slaagt.

Horizon 2020

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatie-programma van de EU met een totaalbudget van bijna € 75 miljard. De programmastructuur van H2020 bestaat uit 3 pijlers, namelijk ‘Excellent Science’, ‘Industrial Leadership’ en ‘Societal Challenges’. Deze pijlers zijn elk weer onderverdeeld in thema’s. Voor Smart Industry zitten de belangrijkste thema’s binnen de pijler ‘Industrial Leadership’, en dan met name binnen de thema’s ICT en Nanotechnologies, Advanced Materials, Biotechnology and Advanced Manufacturing and Processing (NMBP).
Team Iris maakt u wegwijs binnen Horizon 2020 en vergroot zo uw kansen op een succesvolle deelname.

  • Wereldleiderschap in onderzoek en ontwikkeling van informatie- en communicatietechnologie (ICT), dát is de ambitie achter het onderdeel ICT in Horizon 2020. De nadruk ligt op het versterken van de concurrentiekracht van het Europese bedrijfsleven.
  • Heeft u behoefte aan innovatieve ICT in uw ontwerp- of productieproces, of ontwikkelt u de technologie? Dan biedt het initiatief ICT Innovation for Manufacturing SMEs (I4MS) mogelijk kansen. De financiering komt uit Horizon 2020.
    Lees ook: Horizon 2020 zet in op innovatieve ICT in de maakindustrie

Hulp nodig?

Kredieten, financiering, garanties

Voor informatie over kredieten, financiering en garanties raadpleegt u de pagina ‘Financieringsadvies op Maat’. Of bel met klantcontact: 088 - 0424242.

Hulp bij Europese (onderzoeks)programma's

Team IRIS (Internationale Research en Innovatie Samenwerking) draagt bij aan een zo groot mogelijke en succesvolle deelname van Nederland aan Horizon 2020 en aanverwante Europese programma’s als Eurostars, Eureka en Euripides. Voor meer informatie bel met klantcontact: 088 - 0424242.

Service menu right