Aanmeldformulier/Registration form Innovatiemissie Japan 27 t/m 31 mei 2024

Gepubliceerd op:
8 januari 2024
Laatst gecontroleerd op:
1 januari 2

De Nederlandse overheid hecht veel waarde aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo ondersteunt zij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In deze richtlijnen zijn de MVO-normen voor internationaal actieve ondernemers vastgelegd.

Om aan deze missie deel te nemen, moet u de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen volgen. Dit is 1 van de voorwaarden. Indien u nog geen MVO-zelfscan heeft ingevuld of de MVO-zelfscan is ouder dan 1 jaar, dan zult u separaat van ons een link ontvangen met het verzoek deze per ommegaande in te vullen.

Lees de algemene voorwaarden voor deelname aan een innovatiemissie. Door dit aanmeldingsformulier te versturen, gaat u akkoord met onze voorwaarden.

To participate in this mission, you must follow the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

Please read the terms and conditions for participation in an innovation mission. By submitting this application form, you agree to our terms and conditions.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons privacybeleid.

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *

Netherlands Enterprise Agency handles your personal data with the utmost care. Read more about our privacy policy.

Required fields are marked with a *

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?