Brexit: de gevolgen voor Nederlandse ondernemers

Uiterlijk op 29 maart 2019 is Brexit een feit. Wat de gevolgen voor Nederlandse exporteurs en importeurs zijn op korte en langere termijn wordt de komende tijd pas duidelijk.

De EU en het VK moeten nieuwe afspraken maken over de onderlinge handel, want de regelingen die bij handel tussen EU-landen onderling gelden, zijn straks niet meer geldig. De Kamer van Koopkandel zet een aantal ontwikkelingen op een rij.

Extra handelskosten door Brexit

Zeker is dat de Brexit leidt tot een hoge kostenpost voor bedrijven die zakendoen met het VK, als het Verenigd Koninkrijk zonder akkoord de Europese Unie verlaat. Dat blijkt uit onderzoek van KPMG in opdracht van de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV).

Het onderzoek toont aan dat de kosten voor in- en uitvoer jaarlijks in ieder geval met € 387 tot 627 miljoen gaan toenemen. Dit is exclusief nog niet te berekenen douanerechten, btw-uitgaven en nog onbekende sectorspecifieke markttoegangseisen.

De kosten voor bedrijven zijn in het KPMG-onderzoek uitgesplitst in twee posten:

  • kosten als gevolg van douaneformaliteiten – zogenoemde administratieve lasten;
  • kosten als gevolg van sectorspecifieke marktoegangsvereisten.

Bereid u op tijd voor

De douane gaat hierbij, op basis van cijfers over 2016, uit van 752.000 extra import- en 4,2 miljoen extra exportaangiften die ondernemers moeten doen door een Brexit zonder akkoord. De extra kosten voor douaneformaliteiten zijn daarmee naar verwachting tussen de € 78,20 euro en 126,70 per zending. Staatssecretaris Keijzer, Economische Zaken en Klimaat zei bij de presentatie van het rapport: 'De Brexit heeft grote economische gevolgen, dat wordt ook door dit onderzoek bevestigd. Bereid u als ondernemer dus op tijd voor'. Lees het volledige rapport.

Infokaart

Ondernemersorganisatie VNO-NCW toont u een Infokaart met een overzicht van wat een harde Brexit (Brexit zonder akkoord) kan betekenen. Rapporten Hieronder vindt u een aantal relevante rapporten die informatie bevatten over mogelijke gevolgen van de Brexit.

Rapporten over de gevolgen

Studie Centraal Planbureau
In juni 2016 heeft het Centraal Planbureau een studie gepubliceerd die laat zien dat de gevolgen negatief kunnen uitpakken voor handel tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse overheid wil deze negatieve gevolgen zoveel mogelijk beperken en juist de kansen identificeren en benutten die een vertrek voor onze bedrijven biedt.

Gevolgen voor de Nederlandse agrosector
Begin 2016 publiceerde het onderzoeksinstituut LEI een rapport over de mogelijke gevolgen van een Brexit voor Nederlandse agroketens.

'De permanente schade van Brexit'
In oktober 2017 publiceerde de Rabobank het onderzoeksrapport De permanente schade van Brexit, een rapport waarin aan de hand van drie scenario’s voorspellingen worden gedaan over de economische gevolgen van een Brexit. Het rapport brengt de gevolgen voor zowel het Verenigd Koninkrijk als Nederland in beeld en voorspelt middels een nieuwe methodiek sterkere gevolgen dan vergelijkbare studies.

Meer informatie over Brexit vindt u ook op:

Daarnaast vind u hier een zeer informatief artikel uit Douane InZicht, over de veranderingen door Brexit.

Service menu right