Brexit: de stand van zaken

Op 29 maart 2017 heeft het VK officieel aan de EU laten weten dat het de EU wil verlaten. Daarmee is er een termijn van twee jaar ingegaan waarbinnen het VK en de EU onderhandelen over de voorwaarden waaronder het VK zich uit de EU terugtrekt en de toekomstige relatie.

Inmiddels hebben in Brussel diverse onderhandelingsrondes plaats gevonden. Tijdens de eerste rondes is gesproken over de rechten van EU-burgers in het VK en Britten in de EU, de financiële afwikkeling van de uittreding en de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek.

Nieuwe fase van onderhandelingen

Op 8 december 2017 presenteerden de Britse premier May en Commissievoorzitter Juncker een gezamenlijk rapport over de voortgang op deze terreinen. Op basis van dit rapport hebben de regeringsleiders tijdens de Europese Raad van 14-15 december 2017 besloten dat er voldoende voortgang is gemaakt om over te gaan tot een nieuwe fase van de onderhandelingen. In deze nieuwe fase zal onder andere worden ingegaan op de toekomstige relatie tussen de EU en het VK.

In deze fase zal er ook meer duidelijkheid komen over de gevolgen voor het bedrijfsleven. Het is echter verstandig om nu al te denken over de mogelijke impact van Brexit op uw onderneming.

Service menu right