Infrastructuurontwikkeling

Zimbabwe railway workers (copyright: David Brossard)

Goede infrastructuur is belangrijk voor een goed functionerende economie. Dat geldt in Nederland, maar ook in ontwikkelingslanden. Met name in ontwikkelingslanden zijn infrastructurele voorzieningen gebrekkig. Dit komt door een gebrek aan financiële middelen, administratieve capaciteit en technische expertise.

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken voert RVO.nl 3 programma’s uit om bij te dragen aan de infrastructuurontwikkeling in ontwikkelingslanden en opkomende markten.

  • infrastructuurproject

    Met DRIVE ondersteunt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking investeringen in infrastructurele projecten in lage-inkomens en middeninkomenslanden. De projecten stimuleren een goed ondernemingsklimaat en de ontwikkeling van de private sector.

  • Bouw van een dam in Afrika

    Develop2Build is een government-to-government programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ondersteunt buitenlandse overheden om ontwikkelingsrelevante, infrastructurele projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

  • Ontwikkelingsrelevante Infrastructuurontwikkeling (ORIO)

    ORIO was een programma de ontwikkeling van publieke infrastructuur te stimuleren in ongeveer 50 ontwikkelingslanden. In 2015 is ORIO opgevolgd door het programma DRIVE.

Service menu right