Internationaal innoveren

Internationaal Innoveren
Heeft u plannen voor internationale innovatie? Wellicht zijn de onderstaande programma’s interessant voor u. Raadpleeg de regelingspagina's voor informatie over mogelijkheden en voorwaarden.
 • Horizon 2020

  Subsidie voor kennisinstellingen, onderzoekers en bedrijven voor onderzoek en innovatie.

 • Eureka

  Financiële ondersteuning voor bedrijven en organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren. Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

 • Eurostars

  Subsidie voor mkb-ondernemers voor het ontwikkelen van marktgerichte, nieuwe technologieën in een Europees samenwerkingsverband. Zij moeten een specifiek deel van hun omzet of fte’s inzetten voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling.

 • Zakenmensen schudden elkaar de hand in de hal van een vliegveld

  Subsidie voor Nederlandse bedrijven en onderzoeksorganisaties om marktgerichte R&D uit te voeren met partners uit innovatieve economieën buiten Europa.

 • COST

  Europees samenwerkingsprogramma, gericht op kennisinstellingen, voor coördinatie en afstemming van onderzoek van internationale vraagstukken. COST financiert coördinatiekosten zoals reis- en verblijfkosten en kosten voor verspreiding.

 • Horizon 2020

  Europees samenwerkingsprogramma waarbinnen consortia onderzoeksprojecten uitvoeren en waaraan Nederlandse universiteiten, Toegepast Onderzoek Organisaties (TO2) en soms ook bedrijven aan kunnen deelnemen.

 • Joint Programming

  In Joint Programming coördineren Europese lidstaten nationale onderzoeksactiviteiten, gericht op grote maatschappelijke uitdagingen, met een gezamenlijk budget en onderzoeksagenda.

 • Joint Technology Initiatives (JTI)

  Financiering voor samenwerkingsvormen van publieke en private partijen die een grensoverschrijdend onderzoeksprogramma uitvoeren in Europa.

 • DGGF investeringsproject in bloemenkwekerij Ethiopië

  Financiering met terugebetalingsverplichting voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Ook voor starters.

 • INTERREG

  Wilt u de innovatiekracht van Europa met uw project versterken? Draagt dit bij aan een beter milieu? INTERREG biedt u als ondernemer, onderzoeker en overheid de mogelijkheid om internationaal samen te werken in duurzame projecten. Lees meer over de programma's en de ondersteuningsmogelijkheden.

 • LIFE+

  Subsidie voor samenwerkende ondernemers, overheden en ngo's voor de ontwikkeling en uitvoering van Europees natuur- en milieubeleid.

Service menu right