Service menu right

Ontwikkelingssamenwerking

Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel mogelijkheden en kansen over de grens, ook in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd zijn internationale activiteiten door ondernemers, overheden en kennisinstellingen nuttig voor deze landen. Een gezonde economie is het beste middel vóór ontwikkeling en tégen armoede.

Benieuwd naar de subsidie- en financieringsregelingen om uw doelen in een van deze landen te realiseren? Hieronder vindt u per thema een overzicht. Op de website van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) vindt u een lijst met de landen waarvoor u subsidie of financiering kunt aanvragen.

Inspiratie opdoen?

Lees ook de ervaringen van ondernemers die al gebruik hebben gemaakt van één van deze regelingen.

Thema's en regelingen

Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel. Wij steunen u bij het ontwikkelen van duurzame en creatieve oplossingen, met aandacht voor kwetsbare groepen.

Hernieuwbare energie

De VN-doelstelling 'in 2030 heeft iedereen toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie' vraagt een betere infrastructuur en technologische vooruitgang. Wij helpen u om samen te werken aan innovatie en de overgang naar duurzame energie te versnellen.
Goede infrastructuur is een voorwaarde voor het verbeteren van de levenskwaliteit en economie in een land. Vaak is er behoefte aan financiële middelen, kennis en expertise. Wij helpen u aan de middelen voor het verbeteren van infrastructuur in ontwikkelingslanden.

Duurzame productieketens

Maatschappelijke risico's in internationale productieketens zijn vaak ingewikkeld en niet door één bedrijf op te lossen. Door samen te werken met organisaties in uw sector, kunt u deze risico's beter aanpakken. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.
Wereldwijd heeft een half miljard mensen te maken met waterschaarste door onder andere klimaatverandering en overstromingen. Wij bieden u steun om uw kennis te vergroten over innovatieve oplossingen die mensen en infrastructuur beschermen. Ook helpen we u deze oplossingen uit te voeren.
Door samen te werken met overheid, kennisinstellingen en/of ngo's kunt u maatschappelijke uitdagingen en economische kansen effectiever aanpakken. Wij ondersteunen publiek-private samenwerkingsprojecten op het gebied van waterzekerheid en -veiligheid, voedselzekerheid en privatesectorontwikkeling.

RVO ondersteunt zakendoen in ontwikkelingslanden

Wilt u bijdragen aan de groei van een ontwikkelingsland of een opkomende markt? RVO ondersteunt u met zakendoen in deze landen. Dit doen wij met subsidies en financiering, kennis en informatie, netwerken en contacten, en belangenbehartiging.