Ontwikkelingssamenwerking | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Ontwikkelingssamenwerking

Ook al heb je een baan, in ontwikkelingslanden ontsnap je niet automatisch aan armoede. Ook werkt lang niet iedereen onder goede en eerlijke omstandigheden. Economische groei op een verantwoorde manier is het beste vóór ontwikkeling en tégen armoede. Internationale activiteiten door ondernemers, overheden en kennisinstellingen in deze landen kunnen daarbij helpen. In opkomende markten en ontwikkelingslanden liggen bovendien veel kansen voor Nederlandse bedrijven.

Benieuwd naar de subsidie- en financieringsregelingen om uw doelen in een van deze landen te realiseren? Hieronder vindt u per thema een overzicht.

Inspiratie opdoen?

Lees ook de ervaringen van ondernemers die al gebruik hebben gemaakt van één van deze regelingen.

Thema's en regelingen

Landbouw is een belangrijke bron van werkgelegenheid. Maar droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel. Wij steunen u bij het ontwikkelen van duurzame en creatieve oplossingen, met aandacht voor kwetsbare groepen.

Wereldwijd heeft een half miljard mensen te maken met waterschaarste door onder andere klimaatverandering en overstromingen. Wij bieden u steun om uw kennis te vergroten over innovatieve oplossingen die mensen en infrastructuur beschermen. Ook helpen we u deze oplossingen uit te voeren.

De VN-doelstelling 'in 2030 heeft iedereen toegang tot betaalbare, betrouwbare en duurzame energie' vraagt een betere infrastructuur en technologische vooruitgang. Wij helpen u om samen te werken aan innovatie en de overgang naar duurzame energie te versnellen.

Nederlandse kennis en ervaring zijn van groot belang om klimaatverandering tegen te gaan en de gevolgen ervan te beperken. Wij nodigen u uit om samen bij te dragen aan investeringen in innovatieve oplossingen en klimaatbestendige infrastructuur.

Goede infrastructuur is een voorwaarde voor het verbeteren van de levenskwaliteit en economie in een land. Vaak is er behoefte aan financiële middelen, kennis en expertise. Wij helpen u aan de middelen voor het verbeteren van infrastructuur in ontwikkelingslanden.

Maatschappelijke risico's in internationale productieketens zijn vaak ingewikkeld en niet door één bedrijf op te lossen. Door samen te werken met organisaties in uw sector, kunt u deze risico's beter aanpakken. Wij kunnen u daarbij ondersteunen.

Door aardbevingen, overstromingen en oorlogen hebben miljoenen mensen hulp nodig om te overleven. Denk aan voedsel, drinkwater, bescherming, medicijnen, gezondheidszorg, psychosociale steun en onderdak. Via innovaties met Nederlandse kennis en ervaring, zorgen we voor betere, snelle en betaalbare hulp.

Door samen te werken met overheid, kennisinstellingen en/of ngo's kunt u maatschappelijke uitdagingen en economische kansen effectiever aanpakken. Wij ondersteunen publiek-private samenwerkingsprojecten op het gebied van waterzekerheid en -veiligheid, voedselzekerheid en privatesectorontwikkeling.

RVO ondersteunt zakendoen in ontwikkelingslanden

Wilt u bijdragen aan de groei van een ontwikkelingsland of een opkomende markt? RVO ondersteunt u met zakendoen in deze landen. Dit doen wij met subsidies en financiering, kennis en informatie, netwerken en contacten, en belangenbehartiging.

Op de website van het Dutch Good Growth Fund (DGGF) vindt u een lijst met de landen waarvoor u subsidie of financiering kunt aanvragen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.