Opkomende markten en ontwikkelingslanden

Myanmar, Larive International

Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel mogelijkheden en kansen over de grens, ook in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd zijn internationale activiteiten door ondernemers, overheden en kennisinstellingen nuttig voor deze landen. Zij krijgen betere producten, werkgelegenheid en nieuwe technologie die weer bijdragen aan verdere ontwikkeling en bijvoorbeeld bescherming van milieu en klimaat.

 • Clean Cooking

  Het Clean Cooking-programma ondersteunt stakeholder‐organisaties in Kenia, Ghana, Oeganda, Ethiopië en Bangladesh. Het programma heeft geen subsidieregeling.

 • Zonnepanelen EnDev

  Het Energising Development Partnership Programma (EnDev) ondersteunt de ontwikkeling van energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hiermee wil EnDev arme mensen in ontwikkelingslanden blijvend toegang bieden tot deze voorzieningen.

 • SDGP

  Subsidie voor publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen die met hun project willen bijdragen aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

 • spelende kinderen

  Subsidie voor internationale ondernemers om actief kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken.

 • Financiering voor bedrijven die in lage- en middeninkomenslanden de infrastructuur willen verbeteren en daarbij het lokale ondernemingsklimaat stimuleren.

 • Financiering voor de ontwikkelingsfase van infrastructuurprojecten. Develop2Build ondersteunt buitenlandse overheden om projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

 • DGGF investeringsproject in bloemenkwekerij Ethiopië

  Financiering met terugebetalingsverplichting voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Dit moet bijdragen aan de ontwikkeling van het land. Ook voor starters.

 • Fonds Duurzaam Water

  Fonds Duurzaam Water stimuleert publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Service menu right