Opkomende markten en ontwikkelingslanden

Myanmar, Larive International

Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel mogelijkheden en kansen over de grens, ook in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd zijn internationale activiteiten door ondernemers, overheden en kennisinstellingen nuttig voor deze landen. Zij krijgen betere producten, werkgelegenheid en nieuwe technologie die weer bijdragen aan verdere ontwikkeling en bijvoorbeeld bescherming van milieu en klimaat.

 • DGGF investeringsproject in bloemenkwekerij Ethiopië

  DGGF is financiering voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De investeringen of export moet(en) bijdragen aan de ontwikkeling van het land.

 • spelende kinderen

  Internationaal ondernemers kunnen subsidie krijgen uit het programma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) om actief kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken.

 • infrastructuurproject

  Met DRIVE ondersteunt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking investeringen in infrastructurele projecten in lage-inkomens en middeninkomenslanden. De projecten stimuleren een goed ondernemingsklimaat en de ontwikkeling van de private sector.

 • Bouw van een dam in Afrika

  Develop2Build is een government-to-government programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ondersteunt buitenlandse overheden om ontwikkelingsrelevante, infrastructurele projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

 • Programma Publiek Private Samenwerking (PPP)

  Subsidie voor partnerschappen van overheid, ondernemers en ngo's die samenwerken op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden.

 • Fonds Duurzaam Water

  Fonds Duurzaam Water stimuleert publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden. De tweede ronde van FDW16 is nu gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

 • Ghaneese man met primitieve waterpomp en jerrycans

  Subsidie voor groepen ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen die samen projecten uitvoeren op het gebied van water, sanitatie, hygiëne en watermanagement in Ghana.

 • man en jongen in apotheek

  Het Fonds Product Development Partnerships III (PDP III) bevordert productontwikkeling voor de bestrijding van armoedegerelateerde ziekten en aandoeningen met betrekking tot seksuele en reproductieve gezondheid (SRGR).

 • Vrouw geeft medicijn aan man en kind in Afrika

  Deze subsidie stimuleert publiek-private samenwerking in de life sciences-sector. LS&H4D heeft als doel structurele armoedebestrijding door het verhogen van de gezondheidsstatus van armere bevolkingsgroepen in ontwikkelingslanden.

 • Zonnepanelen EnDev

  Het Energising Development Partnership Programma (EnDev) ondersteunt de ontwikkeling van energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hiermee wil EnDev arme mensen in ontwikkelingslanden blijvend toegang bieden tot deze voorzieningen.

 • Clean Cooking

  Het Clean Cooking-programma ondersteunt stakeholder‐organisaties in Kenia, Ghana, Oeganda, Ethiopië en Bangladesh. Het programma heeft geen subsidieregeling.

Service menu right