Opkomende markten en ontwikkelingslanden

Myanmar, Larive International

Voor Nederlandse bedrijven liggen er veel mogelijkheden en kansen over de grens, ook in opkomende markten en ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd zijn internationale activiteiten door ondernemers, overheden en kennisinstellingen nuttig voor deze landen. Zij krijgen betere producten, werkgelegenheid en nieuwe technologie die weer bijdragen aan verdere ontwikkeling en bijvoorbeeld bescherming van milieu en klimaat.

 • Clean Cooking

  Het Clean Cooking-programma ondersteunt stakeholder‐organisaties in Kenia, Ghana, Oeganda, Ethiopië en Bangladesh. Het programma heeft geen subsidieregeling.

 • Zonnepanelen EnDev

  Het Energising Development Partnership Programma (EnDev) ondersteunt de ontwikkeling van energievoorzieningen in ontwikkelingslanden. Hiermee wil EnDev arme mensen in ontwikkelingslanden blijvend toegang bieden tot deze voorzieningen.

 • SDGP

  Publiek-private samenwerkingsverbanden tussen overheid, bedrijfsleven, ngo's en/of kennisinstellingen kunnen voor hun project ondersteuning krijgen van het SDGP. Het project moet wel een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) in ontwikkelingslanden.

 • spelende kinderen

  Internationaal ondernemers kunnen subsidie krijgen uit het programma Fonds Bestrijding Kinderarbeid (FBK) om actief kinderarbeid in hun productieketen aan te pakken.

 • infrastructuurproject

  Met DRIVE ondersteunt de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking investeringen in infrastructurele projecten in lage-inkomens en middeninkomenslanden. De projecten stimuleren een goed ondernemingsklimaat en de ontwikkeling van de private sector.

 • Bouw van een dam in Afrika

  Develop2Build is een government-to-government programma van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ondersteunt buitenlandse overheden om ontwikkelingsrelevante, infrastructurele projecten te ontwikkelen met oog voor de impact op mens, milieu en maatschappij.

 • DGGF investeringsproject in bloemenkwekerij Ethiopië

  DGGF is financiering voor (mkb-)ondernemers die willen investeren in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De investeringen of export moet(en) bijdragen aan de ontwikkeling van het land.

 • Fonds Duurzaam Water

  De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen. Fonds Duurzaam Water stimuleert publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Service menu right