Evaluatierapporten Internationale Programma's | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Evaluatierapporten Internationale Programma's

11-01-2021

Op deze pagina vindt u evaluatierapporten van RVO Internationale Programma's.

De evaluaties hebben ten doel verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid en te leren van de uitvoering van instrumenten en activiteiten. De bevindingen, geleerde lessen en aanbevelingen die uit de evaluaties voortkomen worden gebruikt om de kwaliteit van de beleidsuitvoering en de resultaten van onze programma's en projecten te verbeteren. (Bij)sturen en (bij)leren staat hierbij centraal.

Evaluaties van RVO Internationale programma's worden uitgevoerd door onafhankelijke externe partijen, in opdracht van RVO. De evaluaties variëren van rigoureuze impactevaluaties tot procesevaluaties, zoals mid-term reviews. Indien beschikbaar, wordt een managementsamenvatting bijgevoegd.

Evaluation “Flying Food” Project in Kenya: Can a Cricket Value Chain Fly? – Project Evaluation, 2019 - January 2021

Dit rapport betreft een evaluatie van het Kenia-onderdeel van het project 'Flying Food' dat tot doel had een waardeketen voor krekelproducten te ontwikkelen. Het project ontving subsidie via de Faciliteit Duurzaam Ondernemen en Voedselzekerheid (FDOV). De studie onderzoekt de relevantie, effectiviteit, additionaliteit en duurzaamheid van het project.

Deze evaluatie is de eerste van 5 FDOV-projectevaluaties en werd uitgevoerd door SEO Amsterdam Economics.

Evaluatie Partners voor Water 4 - september 2020

Het programma Partners voor Water loopt tot eind 2021. De subsidieregeling Partners voor Water 4 (PvW4) liep van 2016 tot 2019. PvW4 richtte zich op waterzekerheid en waterveiligheid in de wereld vergroten, en het Nederlands aandeel hieraan.

Doel evaluatie:

  • objectief beeld vormen over de effectiviteit en efficiëntie van PvW4;
  • aanbevelingen doen voor een eventueel volgend programma.

RVO en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren het programma uit, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mede namens de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

De evaluatie is opgesteld door TwynstraGudde, Sweco en Decisio.

Eindevaluatie Transitie Faciliteit 2012-2016 - juni 2020

Van 2012 tot 2016 implementeerde RVO het programma Transitie Faciliteit. Het programma experimenteerde met aanpak voor een overgang van hulp naar handel tussen Nederland en de 3 middeninkomenslanden Colombia, Zuid-Afrika en Vietnam. De doelstellingen van dit programma waren tweeledig:

  1. de overgang mogelijk te maken van een bilaterale ontwikkelingsrelatie naar wederzijds evenwichtige economische samenwerking (niet-officiële ontwikkelingshulp (ODA); en
  2. het verbeteren van het ondernemingsklimaat in sectoren met kansen voor Nederlandse ondernemingen (ODA-doelstelling).

De evaluatie werd uitgevoerd door MDF, Nederland.

Impact evaluation Electrifying Rural Tanzania: A Grid Extension and Reliability Improvement Intervention" – 2019

Het ORIO project in Tanzania heeft als doel het uitbreiden en stabiliseren van het elektriciteitsnetwerk in ruraal Tanzania, in de provinciesteden Biharamulo, Ngara en Mpanda. Het doel van deze evaluatie was om inzicht te bieden in de impact van het project, en om geleerde lessen te formuleren voor toekomstige projecten.

Deze Engelstalige evaluatie is uitgevoerd door de Erasmus Universiteit van Rotterdam (EUR), Rheinisch-Westfalisches Institut fur Wirtschaftsforschung (RWI) en de Georg-August Universitat Gottingen.

Evaluation of CBI Integrated Programmes 2012-2018 – juli 2019

Dit rapport presenteert de bevindingen van een evaluatie van drie geïntegreerde programma's van het CBI. De programma's hebben betrekking op agro-food producten en voedingsingrediënten in Midden-Amerika, Oost-Afrika en Zuidoost-Azië. De geïntegreerde programma's richten zich tegelijkertijd op verschillende actoren in de exportwaardeketen van het betreffende product en op het scheppen van een gunstig ondernemingsklimaat voor export.

De evaluatie concludeert met geleerde lessen en aanbevelingen voor de ontwikkeling van toekomstige programma's. Deze Engelstalige evaluatie is uitgevoerd door Erasmus Research & Business Support en KIT Royal Tropical Institute.

Evaluation of CBI Export Coaching Programmes (ECPs) 2008-2015 – juli 2018

In deze evaluatie worden 15 door CBI geïmplementeerde ECPs onderzocht. ECPs ondersteunen exporteurs in ontwikkelingslanden om actief te worden en/of te blijven op de Europese markt en om hun marktpositie in Europa te verbeteren.

Het doel van deze evaluatie is tweevoudig: geleerde lessen trekken uit reeds geïmplementeerde programma's en verantwoording afleggen. De evaluatie onderzoekt of alle doelen van de ECPs zijn behaald en de middelen effectief en efficiënt zijn ingezet. Deze Engelstalige evaluatie is uitgevoerd door Ecorys.

Impact evaluation of the ORIO project Realisation of two water treatment plants for rural areas in Ba Ria Bung Tau Province, Vietnam – 2018

Het ORIO project in Vietnam heeft als doel de watervoorziening en kwaliteit in de Ba Ria Vung Tau provincie te verbeteren. Het doel van deze evaluatie was inzicht bieden in de impact van het project en geleerde lessen formuleren voor toekomstige projecten.

Deze Engelstalige evaluatie is uitgevoerd door PwC en AIID. Een managementsamenvatting is bijgevoegd.

Alle evaluatierapporten

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.