Publiek-private partnerschappen | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Publiek-private partnerschappen

De Nederlandse overheid doet steeds meer in samenwerking met marktpartijen. Door publiek-private partnerschappen (PPP's) tussen overheid, bedrijven, kennisinstellingen en ngo’s wordt de denk- en innovatiekracht van de markt vergroot.

Bent u op zoek naar ondersteuning voor uw publiek-private partnerschapsproject? Wij financieren uw project gericht op het verbeteren van waterzekerheid, waterveiligheid, voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Bekijk de volgende programma’s voor meer informatie.

Inspiratie opdoen?

Lees de ervaringen van ondernemers over hun deelname aan publiek-private partnerschapsprojecten.

Financieringsmogelijkheden

Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te dragen aan de beëindiging van honger, de promotie van duurzame landbouw, en beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen? Dan biedt SDGP u ondersteuning.

G4AW gebruikt waarnemingen van satellieten in de ruimte, voor duurzame verbetering van voedselvoorziening en efficiënt gebruik van water in ontwikkelingslanden. Netherlands Space Office geeft met G4AW publiek-private partnerschappen een platform om samen te werken. Partnerschappen kunnen zo actuele informatie leveren en financiële diensten ontwikkelen voor boeren, veehouders en vissers.

FDOV is een subsidie voor publiek-private partnerschappen op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Deze regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen. U kunt wel lezen welke projecten en resultaten met deze regeling zijn bereikt.

FDW subsidieert publiek-private partnerschappen in de watersector. Het doel van deze regeling is om waterveiligheid en waterzekerheid te verbeteren in ontwikkelingslanden. Deze regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen. U kunt wel lezen welke projecten en resultaten met deze regeling zijn bereikt.

GWW is een subsidie gericht op het verbeteren van water, sanitaire voorzieningen, hygiëne en watermanagement in het land Ghana. Publiek-private partnerschappen die zich hiervoor inzetten komen in aanmerking. Deze regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen. U kunt wel lezen welke projecten en resultaten met deze regeling zijn bereikt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.