Aanbestedingen infrastructurele projecten

Op deze pagina vindt u de openbare aanbestedingen voor infrastructuurprojecten gefinancierd door de programma's Develop2Build, DRIVE en ORIO.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gebruikt Tenderned voor Europese aanbestedingen (ICB). Wanneer diensten, goederen en/of werken worden aanbesteed door de lokale overheid, vindt u op deze pagina een link naar de relevante publicatie op de website van dgMarket.

Aanbestedingen voor projecten Develop2Build

Prekwalificatie haalbaarheidsstudies ter ondersteuning van de visserijsector in de Casamance, Senegal – tot 9 mei 2019

U kunt tot 9 mei 2019, 13:00 uur reageren op de prekwalificatie voor de ontwikkeling van haalbaarheidsstudies ter ondersteuning van de visserijsector in de Casamance Senegal. De studies zijn gericht op infrastructuur die de toegevoegde waarde in de visserijsector vergroot. Dit komt door een betere waardering van visproducten en de ontwikkeling van waardeketens tegelijkertijd, zowel in de industriële als in de ambachtelijke sector. Meer informatie over de inhoud van de opdracht en de tenderprocedure vindt u op de website van dgMarket (publicatiedatum 10 april 2019).

Aanbestedingen voor projecten DRIVE

Op dit moment staan er geen aanbestedingen open voor DRIVE.

Aanbestedingen voor projecten ORIO

Kustbeschermingsproject op Gn. Fuvahmulah, de Maldiven - tot 30 april 2019

U kunt tot 30 april 2019 reageren op de aanbesteding voor het ontwerp en bouw van een kustbeschermingsproject in Gn. Fuvahmulah, de Maldiven. Meer informatie over de inhoud van de opdracht en de tenderprocedure vindt u op de website van dgMarket (publicatiedatum 4 april 2019).

 

Programma's

D2B

Develop2Build (D2B) biedt financiering voor de ontwikkelingsfase van infrastructuurprojecten. De D2B-aanbestedingen kunnen bestaan uit haalbaarheidsstudies, milieueffectrapportages en conceptueel ontwerpen. Tenders voor D2B-projecten kunnen zowel gedaan worden door de lokale overheid als door RVO.nl.

DRIVE

DRIVE stimuleert ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden die open staan voor DRIVE-financiering. DRIVE financiert gedeeltelijk de implementatiefase van de projecten. Voor verschillende projecten die DRIVE financiert worden diverse diensten, goederen en/of werken aanbesteed. Tenders voor DRIVE-projecten worden uitgevoerd door de lokale overheid.

ORIO

ORIO is de voorloper van DRIVE en D2B. Het programma is gesloten voor nieuwe aanvragen, maar er is nog een portfolio van projecten die nog moeten worden uitgevoerd.

Tijdens de implementatiefase van de projecten die ORIO financiert worden verschillende diensten, goederen en/of werken aanbesteed. Tenders voor ORIO-projecten worden uitgevoerd door de lokale overheid.

Service menu right