Service menu right

Starten op buitenlandse markten

U wilt de stap naar het buitenland zetten. Maar hoe pakt u dat aan? Startende exporteurs bieden we, samen met commerciële dienstverleners, specifieke ondersteuningsmogelijkheden. Om inzicht te krijgen in úw kansen in het buitenland. Om ter plekke markten te verkennen. En voor begeleiding bij een goede positionering.

Regelingen

Vouchers voor mkb-ers om export te stimuleren. Het gaat om vouchers voor coaching, deelname aan handelsmissies en beursinzendingen of het inhuren van een deskundige.

Subsidie voor mkb'ers die hun product internationaal op de markt willen brengen. Voor demonstraties, haalbaarheidsstudies en voorbereiding op eigen investering.

Ondersteuning voor ondernemers met internationale ambities uit het midden- en kleinbedrijf, die een internationaal netwerk willen opbouwen.

Stimuleringsregeling voor het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen om actief te worden op de veelbelovende markten in Colombia, Vietnam en Zuid-Afrika.