Verduurzamen ketens in ontwikkelingslanden | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Verduurzamen ketens in ontwikkelingslanden

Problemen in internationale ketens zijn meestal ingewikkeld, vooral in ontwikkelingslanden. Een Nederlands bedrijf is vaak maar één van de schakels. Daarnaast kan een enkel bedrijf de problemen in de productieketen niet altijd oplossen. Daarom is samenwerking tussen verschillende partijen binnen de sector erg belangrijk. Wij kunnen u hierbij steunen.

Wilt u met uw organisatie een bijdrage leveren in het verduurzamen van internationale ketens? Denk hierbij aan het bestrijden van kinderarbeid, het creëren van betere omstandigheden voor mijnwerkers in ontwikkelingslanden of het verduurzamen van de waardeketens op het gebied van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Wij ondersteunen u met een aantal regelingen. Bekijk de volgende programma's voor meer informatie.

Inspiratie opdoen?

Lees de ervaringen van ondernemers over hun deelname aan projecten om hun ketens in ontwikkelingslanden te verduurzamen.

Programma's en financiering

Wilt u onderzoeken of er binnen uw productieketen kinderarbeid voorkomt? Of heeft u al een vermoeden en wilt u dit probleem actief aanpakken? FBK helpt u met lokaal onderzoek doen naar de dieperliggende oorzaken van kinderarbeid in uw productieketen. Ook helpt het Fonds u hiertegen maatregelen te nemen: op lokaal niveau en in uw eigen onderneming. Wij bieden subsidie én een kennistraject met informatie, advies en kennisuitwisseling.

Bent u een Nederlandse ondernemer? En wilt u meer internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) met uw onderneming? FVO helpt samenwerkende ondernemingen en maatschappelijke organisaties projecten op te zetten die IMVO-risico's of -misstanden in internationale waardeketen(s) aanpakken (Pijler 1). Ook helpt FVO maatschappelijke organisaties om hun expertise en netwerk in te zetten voor IMVO-convenanten waar zij onderdeel van zijn (Pijler 2).

EPRM helpt betere sociale en economische omstandigheden te creëren voor mijnwerkers en hun lokale gemeenschappen in ontwikkelingslanden. Het doel is het aantal mijnen in conflict- of hogerisicogebieden dat verantwoorde mijnbouwpraktijken toepast te verhogen. U kunt met uw onderneming, ngo, (semi-)publieke organisatie of kennisinstelling projectideëen indienen voor het verbeteren van de omstandigheden voor mijnwerkers en gemeenschappen die goud, tin, tantaal en wolfraam delven.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.