Voedselzekerheid | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Voedselzekerheid

Droogte en overstromingen door klimaatverandering hebben grote invloed op de productie van voedsel in kwetsbare gebieden. De wereldwijde bevolkingsgroei vraagt om een verandering in de manier waarop we voedsel produceren. Als marktleider op het gebied van agri&food en hightech kunnen wij bijdragen aan duurzame en creatieve oplossingen voor voedselzekerheid.

Bent u op zoek naar financieringsmogelijkheden om bij te dragen aan voedselzekerheid in ontwikkelingslanden? Is uw organisatie een bedrijf, ngo, kennis- of overheidsinstelling? Dan kunnen wij u steunen bij het ontwikkelen van duurzame en creatieve oplossingen om de voedselproductie te verbeteren. Bekijk de volgende programma’s voor meer informatie.

Inspiratie opdoen?

Lees de ervaringen van ondernemers over hun deelname aan voedselzekerheidsprojecten.

Financieringsmogelijkheden

Is uw organisatie een bedrijf, ngo of kennisinstelling? En wilt u samenwerken in een publiek-privaat partnerschap om bij te dragen aan de beëindiging van honger, de promotie van duurzame landbouw, en beter werk en inkomen voor jongeren en vrouwen? Dan biedt SDGP u ondersteuning.

DGGF ondersteunt ondernemers die willen zakendoen in opkomende markten/ontwikkelingslanden met financiering, leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen. Veel ondernemers in de sectoren voedsel, landbouw, vis, koffie en cacao zijn u al voorgegaan!

G4AW gebruikt waarnemingen van satellieten in de ruimte, voor duurzame verbetering van voedselvoorziening en efficiënt gebruik van water in ontwikkelingslanden. Netherlands Space Office geeft met G4AW publiek-private partnerschappen een platform om samen te werken. Partnerschappen kunnen zo actuele informatie leveren en financiële diensten ontwikkelen voor boeren, veehouders en vissers.

Nederlandse ambassades en landbouwattachés kunnen ideeën insturen voor het opschalen of opzetten van pilots voor betere landrechten in ontwikkelingslanden. Het vergroten en verspreiden van kennis hierover valt daar ook onder. Bedrijven, ngo’s, brancheverenigingen, kennisinstellingen en overheden krijgen steun bij het uitvoeren van deze ideeën.

FDOV is een subsidie voor publiek-private partnerschappen op het gebied van voedselzekerheid en private sectorontwikkeling in ontwikkelingslanden. Deze regeling is gesloten voor nieuwe aanvragen. U kunt wel lezen welke projecten en resultaten met deze regeling zijn bereikt.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.