Service menu right

Water

Heeft u plannen voor internationale projecten op het gebied van water? Bekijk welke financieringsmogelijkheden er vanuit de overheid zijn.

Watersector

Subsidie en samenwerkingsprogramma voor ondernemers, overheden, ngo's en kennisinstellingen in de watersector. Partners voor Water stimuleert de toepassing van Nederlandse vernieuwende watergerelateerde oplossingen in buitenlandse stedelijke delta’s en hun toeleverende systemen.

Subsidie voor publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden.

Op verzoek van buitenlandse overheden kan het Dutch Risk Reduction Team (DRR-Team) snel ingezet worden bij het voorkomen of het beperken van watergerelateerde rampen.

Dutch Surge Support (DSS water) verleent op verzoek van internationale humanitaire organisaties snel adequate noodhulp bij watergerelateerde rampen.