Bescherming van streekproducten

De Europese Unie beschikt over een groot scala van landbouwproducten en levensmiddelen. Ze heeft een sterke reputatie op het gebied van kwaliteit.

Consumenten hechten voor hun eten en drinken steeds meer belang aan kwaliteit. Dit leidt bijvoorbeeld tot een vraag naar landbouwproducten of levensmiddelen waarvan de geografische oorsprong vaststaat.

Consumenten goed informeren

Er zijn veel verschillende handelsproducten op de markt. Producenten geven erg veel informatie over hun producten. Producenten moeten de consument ook duidelijk informeren over de oorsprong van een product. Alleen dan kan de consument een goede keus maken.

Voor de goede werking van de interne markt in de sector levensmiddelen moet het bedrijfsleven beschikken over instrumenten waarmee het waarde kan toevoegen aan zijn producten. Deze instrumenten beschermen de consument tegen misbruik en garanderen de eerlijkheid van handelstransacties. Op die manier waarborgen we een goede werking van de interne markt in de levensmiddelensector.

Registratiesysteem voor speciale producten

De Europese Unie ontwikkelde in 1992 een systeem voor de bescherming van landbouwproducten en levensmiddelen en wijn. Het systeem biedt de mogelijkheid om oorsprongsbenamingen, geografische aanduidingen en traditionele specialiteiten van landbouwproducten, levensmiddelen en wijn te beschermen.

De Europese Commissie houdt in een register de GTS-en, BOB’s en BGA’s bij. Ze zijn terug te vinden in de zogenaamde DOOR-database. Hierin staan zowel de aangevraagde als de gepubliceerde en verleende aanvragen.

Adviescommissie

In Nederland werd een adviescommissie ingesteld: de AGOS. AGOS staat voor Adviescommissie geografische aanduidingen, oorsprongsbenamingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten.

Deze adviescommissie adviseert het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij:

  • aanvragen voor registratie van Nederlandse producten
  • bij bezwaren tegen de registratie van producten uit andere lidstaten en derde landen.

In de DOOR-database van de Europese Commissie staan de aangevraagde, gepubliceerde en verleende benamingen.

Producenten en productengroeperingen kunnen bij RVO.nl bezwaar maken tegen registratieaanvragen. RVO.nl is het secretariaat van de adviescommissie.

Leden van de adviescommissie

De AGOS is samengesteld uit vertegenwoordigers van onder meer:

  • de Federatie Nederlandse Levensmiddelen industrie (FNLI),
  • Consumentenbond
  • stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) en
  • branche- en ketenorganisaties.

De AGOS leden zijn officieel benoemd door de minister.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over EU-Streekproducten? Meldt u zich dan aan voor de RSS nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de rss tips

Service menu right