Export groenten, fruit, planten en bloemen

Bloemen bestemd voor de export

Voor de export van aardappelen, groente, fruit, bloemen, planten en bomen vraagt u exportdocumenten aan. e-CertNL is de digitale toepassing voor exportcertificering.

Nederland is een grote producent van akker- en tuinbouwproducten, levende producten, dieren, planten en bomen. Een aanzienlijk deel hiervan wordt geëxporteerd naar landen buiten de EU. Dan is vaak een exportdocument vereist, zoals een veterinair certificaat. Soms is ook een fytosanitair document nodig.

e-CertNL

De aanvraag en uitgifte van exportdocumenten verlopen via e-CertNL. Dit systeem is een samenwerkingsprogramma tussen bedrijfsleven en overheid. Het programma is gemaakt voor verschillende sectoren met elk een eigen aanvraag. U dient er aanvragen mee in, bekijkt eerdere aanvragen in een overzicht, beheert er uw bedrijfsgegevens en ziet er de eisen en dekkingen die worden gesteld, in. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit beheert de toepassing functioneel en technisch. Meer informatie over de regelgeving, de vereisten, de werkwijze rond de export vindt u op www.nvwa.nl.

Service menu right