Invoer agrarische producten

Agrarische producten zijn belangrijk voor het handelsverkeer in en buiten de Europese Unie (EU). Er zijn regels voor de invoer van akker- en tuinbouwproducten, zuivel, en vee, vlees en eieren.

Het gaat hier om regels voor de invoer in de EU van agrarische producten uit derde landen. Dit zijn landen die geen lid zijn van de EU.

Invoeraangifte en douanerecht

Wilt u producten binnen de EU op de markt brengen? Dan doet u eerst invoeraangifte bij de douane. In de meeste gevallen betaalt u ook een douanerecht. De hoogte verschilt per product. Een douanerecht kan bestaan uit een:

  • specifiek recht: een vast bedrag in euro per eenheid.
  • ad-valorem recht: een percentage van de waarde van het product.
  • aanvullend recht. Dit wordt door de EU opgelegd als een product een lage prijs heeft.

Op de website van de douane kunt u het douanerecht vinden.

Heeft u een gezondheidsverklaring of een veterinair certificaat nodig? Dan kunt u hiervoor bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terecht.

Invoer zonder hoeveelheidsbeperking

Uit bepaalde landen kunt u een aantal producten zonder hoeveelheidsbeperking invoeren met een (gedeeltelijke) schorsing van het douanerecht. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de (gratis) BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Invoer binnen tariefcontingenten

Een tariefcontingent is een afspraak tussen de EU en een land of een groep landen. U mag dan binnen een bepaalde periode een vastgestelde hoeveelheid producten uit een bepaald land of groep landen invoeren, tegen een verlaagd of 0-tarief.

Aanvragen tariefcontingenten

U kunt tariefcontingenten aanvragen bij de douane of bij RVO.nl.

Aanvragen bij douane

Voor sommige tariefcontingenten kunt u een aanvraag indienen bij de douane. Beheer van douanecontingenten gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Is de hoeveelheid die u wilt aanvragen niet (meer) beschikbaar binnen het douanecontingent? Dan betaalt u het volledige douanerecht.

U kunt de contingenten raadplegen op de website van de Europese Commissie. U kunt zoeken op volgnummer en op land van herkomst.

Aanvragen bij RVO.nl

Er zijn ook tariefcontingenten waarvoor u een aanvraag kunt indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze tariefcontingenten kunt u alleen binnen vaste periodes aanvragen. Na de aanvraagperiode melden RVO.nl en alle collega-instanties in de andere lidstaten de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. Zij vergelijkt deze aangevraagde hoeveelheden met de beschikbare hoeveelheid. De Commissie stel een toewijzingspercentage vast als er meer is aangevraagd dan er beschikbaar is. Dit percentage geldt voor alle aanvragers.

Tariefcontingenten zijn er in de sectoren:

Wilt u deelnemen? Dan moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u bij de genoemde sectoren.

Certificaatplicht

U heeft altijd een invoercertificaat nodig voor tariefcontingenten waarvoor u bij RVO.nl aanvraagt. Vanaf 6 november 2016 is voor een groot aantal producten de certificaatplicht buiten de tariefcontingenten vervallen. In het overzicht Certificaatverplichting bij invoer (pdf) vindt u alle producten waarvoor u een certificaat nodig heeft.

In Nederland vraagt u certificaten aan bij RVO.nl. Voor certificaten die gekoppeld zijn aan een tariefcontingent, is dat verplicht als u in Nederland bent gevestigd. Certificaten die niet gekoppeld zijn aan een tariefcontingent kunt u in alle lidstaten aanvragen. De adressen van de afgevende instanties vindt u in het overzicht Certificaatafgevende instanties EU (pdf).

Meer informatie

Download:

Service menu right