Invoer agrarische producten | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Invoer agrarische producten

28-01-2021

De Europese Unie (EU) heeft met een groot aantal landen handelsafspraken gemaakt. Onderdeel van die handelsafspraken zijn regels voor de invoer in de EU van agrarische producten uit landen buiten de EU.

Invoeraangifte en douanerecht

Wilt u producten binnen de EU op de markt brengen? Dan doet u eerst invoeraangifte bij de Douane. In de meeste gevallen betaalt u ook een douanerecht. De hoogte verschilt per product. Op de website van de douane kunt u het douanerecht vinden.

Heeft u een gezondheidsverklaring of een veterinair certificaat nodig? Dan kunt u hiervoor bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terecht.

Uit bepaalde landen kunt u een aantal producten zonder hoeveelheidsbeperking invoeren met een (gedeeltelijke) schorsing van het douanerecht. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de (gratis) BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Certificaatplicht

Voor sommige producten is een invoercertificaat verplicht bij invoer in de EU, ook al is er geen invoerregeling. Dit geldt voor de invoer van rijst, hennep en ethylalcohol (verkregen uit landbouwproducten). Een overzicht van de GN-codes waarvoor er een certificaatplicht geldt, vindt u in het document Overzicht producten met certificaatplicht (pdf).

In Nederland geven wij de invoercertificaten af. Een overzicht van alle instanties in de EU die in- en uitvoercertificaten afgeven, vindt u in het document Certificaatafgevende instanties EU (pdf).

Invoer binnen tariefcontingenten

Een tariefcontingent is een afspraak tussen de EU en een land of een groep landen buiten de EU. Volgens deze afspraak mag u binnen een bepaalde periode een vastgestelde hoeveelheid producten uit een bepaald land of groep landen invoeren, tegen een verlaagd of 0%-tarief.

Aanvragen bij Douane

Voor sommige tariefcontingenten kunt u een aanvraag indienen bij de Douane. Op uw aangifte vermeldt u het contingentnummer. Beheer van douanecontingenten gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Is de hoeveelheid die u wilt aanvragen niet (meer) beschikbaar binnen het douanecontingent? Dan betaalt u het volledige douanerecht.

U kunt de contingenten raadplegen op de website van de Europese Commissie. U kunt zoeken op volgnummer en op land van herkomst.

Per 2021 gaat het beheer van een aantal tariefcontingenten in de sectoren rundvlees, eieren, pluimveevlees, rijst, granen en zuivel over van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar de Douane. In het pdf document 'Tabel douanecontingenten 2021' hieronder vindt u een overzicht van deze tariefcontingenten. De ingangsdatum is de opening van het nieuwe contingentjaar. Deze staat in het overzicht vermeld.  

Meer informatie vindt u in de verordening van de Europese Commissie.

Voor de betreffende contingenten binnen de rijstsector heeft u nog wel een invoercertificaat nodig bij invoer vanaf 1.000 kg. Deze vraagt u bij ons aan.

Aanvragen bij RVO

Er zijn ook tariefcontingenten die u bij ons kunt aanvragen. Dit kan alleen binnen vaste periodes. Hierna melden wij en alle collega-instanties in de andere lidstaten de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. Zij vergelijkt deze aangevraagde hoeveelheden met de beschikbare hoeveelheid. De Commissie stelt een toewijzingspercentage vast. Dit percentage geldt voor alle aanvragers.

Tariefcontingenten zijn er in de sectoren:

Wilt u deelnemen? Dan moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u op de genoemde pagina's.

Import van biologische producten

Biologische producten worden verbouwd of geteeld met respect voor de natuur en de dieren, dus zonder gebruik van bijvoorbeeld kunstmest, conserverings- en bestrijdingsmiddelen.

Gaat u in ons land of in Europa een biologisch product verkopen uit een land buiten de EU? Dan heeft u een controlecertificaat voor het invoeren van biologische producten nodig. Lees meer op de pagina Import van biologische producten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.