Invoer agrarische producten

De Europese unie heeft met een groot aantal landen handelsafspraken gemaakt. Onderdeel van die handelsafspraken zijn regels voor de invoer in de EU van agrarische producten uit derde landen. Dat zijn landen die geen lid zijn van de EU.

Invoeraangifte en douanerecht

Wilt u producten binnen de EU op de markt brengen? Dan doet u eerst invoeraangifte bij de douane. In de meeste gevallen betaalt u ook een douanerecht. De hoogte verschilt per product. Op de website van de douane kunt u het douanerecht vinden.

Heeft u een gezondheidsverklaring of een veterinair certificaat nodig? Dan kunt u hiervoor bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit terecht.

Invoer zonder hoeveelheidsbeperking

Uit bepaalde landen kunt u een aantal producten zonder hoeveelheidsbeperking invoeren met een (gedeeltelijke) schorsing van het douanerecht. Wilt u hier meer informatie over? Neem dan contact op met de (gratis) BelastingTelefoon Douane: 0800 0143.

Certificaatplicht

Voor sommige producten geldt een certificaatplicht. Bij invoer in de EU is een invoercertificaat verplicht, ook al geldt er geen invoerregeling. Dat geldt voor de invoer van rijst, hennep en ethylalcohol (verkregen uit landbouwproducten). Een overzicht van de GN-codes waarvoor een certificaatplicht geldt vindt u in het overzicht Certificaatafgevende instanties EU (pdf) bij de Downloads.

Invoer binnen tariefcontingenten

Een tariefcontingent is een afspraak tussen de EU en een land of een groep derde landen. U mag dan binnen een bepaalde periode een vastgestelde hoeveelheid producten uit een bepaald land of groep landen invoeren, tegen een verlaagd of 0-tarief.

Aanvragen bij douane

Voor sommige tariefcontingenten kunt u een aanvraag indienen bij de douane. Op uw aangifte vermeldt u het contingentnummer. Beheer van douanecontingenten gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Is de hoeveelheid die u wilt aanvragen niet (meer) beschikbaar binnen het douanecontingent? Dan betaalt u het volledige douanerecht.

U kunt de contingenten raadplegen op de website van de Europese Commissie. U kunt zoeken op volgnummer en op land van herkomst.

Aanvragen bij RVO.nl

Er zijn ook tariefcontingenten die u kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Deze tariefcontingenten kunt u alleen binnen vaste periodes aanvragen. Na de aanvraagperiode melden RVO.nl en alle collega-instanties in de andere lidstaten de aangevraagde hoeveelheden aan de Europese Commissie. Zij vergelijkt deze aangevraagde hoeveelheden met de beschikbare hoeveelheid. De Commissie stelt een toewijzingspercentage vast. Dit percentage geldt voor alle aanvragers.

Tariefcontingenten zijn er in de sectoren:

Wilt u deelnemen? Dan moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. Meer informatie vindt u bij de genoemde sectoren.

Importrechten en invoercertificaten

U wilt producten invoeren en er geldt een certificaatplicht, maar is er geen tariefcontingent. Dan kunt u op werkdagen een invoercertificaat aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Let erop dat u tegelijkertijd ook een zekerheid stelt.

Als RVO.nl het tariefcontingent beheert, dan kunt u in een bepaalde periode een aanvraag indienen. RVO.nl kondigt deze periodes aan met nieuwsberichten. U kunt zich gratis abonneren op onze RSS-feeds. Zo blijft u op de hoogte van het laatste nieuws.

Bent u bij ons bekend?

Importrechten en invoercertificaten worden afgegeven door de afdeling Investerings- en Marktmaatregelen (IMM), team In- en Uitvoerregelingen. Wilt u een importrecht of invoercertificaat aanvragen? Dan moet u geregistreerd zijn bij RVO.nl. Staat u nog niet bij ons geregistreerd, dan vragen wij om een uittreksel van de Kamer van Koophandel en een btw-registratie. Deze gegevens kunt u indienen via e-mail: basisregistratie@rvo.nl.

Download:

Service menu right