Service menu right

Regeling invoer rijst

Wilt u rijst invoeren uit derde landen? Dan heeft u te maken met de Regeling invoer rijst. De regeling gaat vooral over het handelsverkeer met landen buiten de Europese Unie (EU).

Voorwaarden deelname

Als u wilt deelnemen aan een invoerregeling, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw bedrijf is gevestigd in Nederland.
 • Uw bedrijf is voor btw-doeleinden in Nederland geregistreerd.
 • U toont referentie aan. Dit is het bewijs van handel (in-of uitvoer) met derde landen.

Douane-expediteurs en douanevertegenwoordigers mogen geen invoercertificaten aanvragen.

Referentie aantonen

Het bewijs van handel noemen wij referentie. U toont referentie aan met GN-codes. Deze codes vindt u in de Lijst van producten regeling invoer rijst (pdf). U hoeft de referentie maar 1 keer per jaar aan te tonen. U doet dit bij uw eerste aanvraag tijdens een contingentjaar. In de rijstsector loopt een contingentjaar van 1 oktober tot en met 30 september.

U bewijst dat u op het moment waarop u uw aanvraag indient, werkzaam bent geweest op het gebied van de handel met derde landen in rijst of rijstproducten:

 • gedurende 12 maanden vóór het moment van de aanvraag, en
 • gedurende 12 maanden vóór die 12-maanden-periode.

Bewijs van oorsprong breukrijst

Bij de invoer van breukrijst bestemd voor de verwerking tot kindervoeding gaat u een schriftelijke verbintenis aan op het moment dat de goederen in het vrije verkeer worden gebracht.

Bij uw invoeraangifte geeft u aan waar de verwerking plaatsvindt. U vermeldt de naam van een verwerkingsbedrijf en een lidstaat of u geeft maximaal 5 verschillende verwerkingslocaties op. De rijst moet binnen 6 maanden verwerkt zijn. Het bewijs dient u in binnen 6 maanden na de verwerkingstermijn in de lidstaat waar u aangifte heeft gedaan. Als bewijs geldt een handelsdocument waar het volgende op staat:

 • bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00
 • Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/1012, artikel 4.w.

Aanvragen

U kunt aanvragen indienen voor de volgende regelingen:

 • rijst uit Bangladesh
 • breukrijst bestemd voor de verwerking tot kindervoeding
 • invoer van rijst binnen bepaalde tariefcontingenten

Met uw aanvraag stuurt u oorsprongs- en andere documenten mee als bijlagen.

Rijst uit Bangladesh

Per kalenderjaar kunt u 4.000 ton rijst (gedopte rijstequivalent) van oorsprong uit Bangladesh met een verlaagd douanerecht invoeren. Het gaat om rijst van de GN-codes 1006 10 (met uitzondering van 1006 10 10), 1006 20 en 1006 30. Het contingentnummer is 09.4517. De ingevoerde hoeveelheden worden met de coëfficiënten van de Omrekeningstabel (pdf) omgerekend tot gedopte rijst.

Het verlaagde recht per ton is gelijk aan het invoerrecht voor rijst uit derde landen, verminderd met:

voor padie van GN-code 1006 10 (behalve 1006 10 10) en gedopte rijst van GN-code 1006 20

 • 50%, en
 • een bedrag van € 4,34.

voor witte rijst van GN-code 1006 30

 • een bedrag van € 16,78;
 • 50% van het aldus verlaagde recht, en
 • een bedrag van € 6,52.

U kunt elke week, uiterlijk vrijdag om 13:00 uur, een invoercertificaat aanvragen.

Breukrijst bestemd voor de verwerking tot kindervoeding

Per kalenderjaar kunt u 1.000 ton breukrijst van GN-code 1006 40 00 vrij van invoerrechten invoeren. Voorwaarde is dat de rijst wordt verwerkt tot kindervoeding van GN-code 1901 10. Het contingentnummer is 09.4079.

U kunt elke week, uiterlijk vrijdag om 13:00 uur, een invoercertificaat aanvragen. U vraagt minimaal 5 ton en maximaal 500 ton aan.

Invoer van rijst binnen bepaalde tariefcontingenten

Per kalenderjaar kunt u rijst met een verlaagd douanerecht of 0-recht invoeren. In het Overzicht invoercontingenten rijst (pdf) ziet u de producten, oorsprong, hoeveelheid en het douanerecht.

U kunt uw aanvraag indienen gedurende de eerste 10 werkdagen van de eerste maand van een deelperiode.

Zekerheid stellen

Tegelijk met uw aanvraag stelt u een zekerheid. De hoogte van de zekerheid is voor:

 • rijst uit Bangladesh € 30 per ton
 • breukrijst bestemd voor de verwerking tot kindervoeding € 25 per ton
 • rijst binnen bepaalde tariefcontingenten:
  -  contingent a) en d) € 46 per ton
  -  contingent b) € 30 per ton
  -  contingent c) en e) € 5 per ton

U stelt een zekerheid met een contante storting of met een bankgarantie. Lees meer hierover op de pagina Zekerheid.

RSS-nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de RSS-tips.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *