Service menu right

Invoer suiker

In de Europese Unie (EU) is de vraag naar suiker groot. De productie van suiker in de EU garandeert de voedselvoorziening en zorgt voor werkgelegenheid. Dit vereist een evenwichtige suikermarkt. Daarom heeft de Raad van de EU bepalingen vastgesteld voor de invoer van suiker en suikerproducten.

Invoercertificaten

Als u vanuit landen buiten de EU suiker invoert in de EU, moet u bij de Douane invoeraangifte doen en betaalt u een douanerecht. U heeft alleen een invoercertificaat nodig als u invoert binnen een tariefcontingent.

Voorwaarden voor deelname

Om een invoercertificaat te kunnen aanvragen, moet u een handelsactiviteit in suiker aantonen in de periode van 12 maanden direct voorafgaand aan de aanvraag én in de 12 maanden daaraan voorafgaand. Douane-agenten en douane-expediteurs mogen niet aanvragen. Voor de aanvraag heeft u een EORI-nummer en een btw-registratie nodig.

Aanvragen

Een contingentjaar loopt van 1 oktober tot en met 30 september het jaar daarop. Tijdens de eerste 7 dagen van elke maand kunt u een invoercertificaat aanvragen. Hoe u dat doet, leest u op de pagina Invoercertificaat aanvragen. U kunt de aanvraag digitaal doen.

Lees aanvraaginformatie

In bijlage 3 van de basisregeling staat een overzicht van contingenten waarvoor u kunt aanvragen. U vindt de basisregeling bij de downloads onderaan deze pagina.

Douanerecht

Bij de invoer van suiker kan de Douane douanerechten opleggen. Deze bestaan uit een vast recht en een aanvullend (variabel) recht. Het vaste recht wordt in het kader van het Gemeenschappelijk Douanetarief vastgesteld. Bij de vaststelling van het aanvullend recht wordt gekeken naar de cif-invoerprijs of representatieve prijs en de reactieprijs.

Representatieve prijzen en reactieprijs

Het Comité Landbouw stelt de representatieve prijzen vast voor elk verkoopseizoen. De Commissie kan deze prijzen tussentijds wijzigen. Dat gebeurt als de vastgestelde representatieve prijs tenminste € 1,20 per 100 kg afwijkt ten opzichte van de vorige vaststelling.

Daarnaast wordt een reactieprijs vastgesteld. De EU geeft deze reactieprijs door aan de World Trade Organization (WTO). Een overzicht van de reactieprijzen vindt u in bijlage 2 van de Basisregeling invoer sector suiker. Deze vindt u bij de downloads onderaan deze pagina.

Aanvullend recht

Het aanvullend recht wordt toegepast als de representatieve prijs lager is dan vastgestelde reactieprijs per seizoen. De Douane legt het totaal te betalen douanerecht op. Let op: de aanvullende rechten worden niet toegepast tot 30 september 2022.

Het aanvullend recht wordt als volgt berekend. Als het verschil tussen de reactieprijs en de cif-prijs van de betrokken zending:

 1. niet groter is dan 10% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 0;
 2. groter is dan 10%, maar niet groter dan 40% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 30% van het verschil boven 10%;
 3. groter is dan 40%, maar niet groter dan 60% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 50% van het verschil boven 40% plus het aanvullend recht genoemd onder 2;
 4. groter is dan 60%, maar niet groter dan 75% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 70% van het verschil boven 60% plus de aanvullende rechten genoemd onder 2 en 3;
 5. groter is dan 75% van de reactieprijs, is het aanvullend recht 90% van het verschil boven 75% plus de aanvullende rechten genoemd onder 2, 3 en 4.

Is de cif-invoerprijs per 100 kg van een bepaalde zending hoger dan de representatieve suikerprijs? Dan moet de importeur aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaat ten minste de volgende bewijsstukken overleggen:

 • het koopcontract of een ander gelijkwaardig bewijsstuk;
 • de verzekeringspolis;
 • de factuur;
 • de vervoersovereenkomst;
 • het certificaat van oorsprong, en
 • het cognossement bij vervoer over zee.

Daarnaast kunnen nog andere inlichtingen of bewijsstukken worden gevraagd.

Zekerheid stellen

Voor de betrokken zending moet een zekerheid worden gesteld bij de Douane. De hoogte van de zekerheid is gelijk aan het verschil tussen het aanvullende invoerrecht, berekend op basis van de representatieve prijs van het betrokken product, en het bedrag van het aanvullend invoerrecht, berekend op basis van de cif-invoerprijs van de betrokken zending. De zekerheid wordt vrijgegeven zodra het verzoek is ingewilligd op basis van de overgelegde bewijsstukken.

Tarieven

De Europese Commissie publiceert de nieuwe representatieve prijzen en invoerrechten voor suiker. Deze informatie verwerken wij in onze bulletins (zie de downloads onder aan deze pagina). Zo blijft u op de hoogte van de actuele tarieven die op uw product(en) van toepassing zijn. Het douanerecht vindt u op de site van de Douane.

RSS-nieuws

Wilt u op de hoogte blijven van wijzigingen? Meldt u zich dan aan voor de RSS-nieuwsvoorziening van RVO. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de RSS-tips.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.